Ten opzichte van het vorige jaarlijkse Salariskompas zijn de brutolonen dus min of meer gestagneerd in 2021, maar begin 2022 stegen ze wel gemiddeld met 3 à 6 procent door de automatische loonindexering vanwege de fors gestegen inflatie.

Opvallend bij de 114.000 bedienden, arbeiders en ambtenaren die de online enquête in de loop van 2021 invulden, is de toename van het aantal extralegale voordelen. Zo krijgen een kwart meer werknemers een laptop dan vijf jaar geleden. In diezelfde periode is thuiswerk zelfs met 77 procent gestegen, het aantal werknemers met een bedrijfswagen met 10 procent.

Het aantal werknemers dat kon rekenen op een onkostenvergoeding en/of een internetabonnement, nam de voorbije vier jaar met 15 à 20 procent toe. Die kosten worden echter doorgaans ook gemaakt, bijvoorbeeld om te verwarmen bij het telewerken. Bovendien kregen heel wat Belgen eind vorig jaar een coronapremie van maximaal 500 euro.

Het gemiddelde brutoloon bedraagt dus 3.748 euro maar dat verschilt per statuut. Bij bedienden gaat het om 3.815 euro, bij arbeiders om 2.961 euro en bij overheidspersoneel (zowel contractuele als statutaire ambtenaren) is dat 4.199 euro. Het gemiddelde startloon bedraagt 2.657 euro bruto per maand, met 2.618 voor arbeiders, 2.646 voor bedienden en 2.955 voor overheidspersoneel.

Het gemiddelde wordt traditioneel naar boven getrokken door grootverdieners. Daarom vermeldt het Salariskompas ook de mediaan. Die bedraagt 3.302 euro. Concreet betekent dat de helft van de ondervraagden minder verdient dan dat bedrag, de andere helft meer. Bij bedienden ligt de mediaan op 3.400 euro bruto per maand, bij arbeiders op 2.800 en bij overheidspersoneel op 3.800.

Ten opzichte van het vorige jaarlijkse Salariskompas zijn de brutolonen dus min of meer gestagneerd in 2021, maar begin 2022 stegen ze wel gemiddeld met 3 à 6 procent door de automatische loonindexering vanwege de fors gestegen inflatie. Opvallend bij de 114.000 bedienden, arbeiders en ambtenaren die de online enquête in de loop van 2021 invulden, is de toename van het aantal extralegale voordelen. Zo krijgen een kwart meer werknemers een laptop dan vijf jaar geleden. In diezelfde periode is thuiswerk zelfs met 77 procent gestegen, het aantal werknemers met een bedrijfswagen met 10 procent. Het aantal werknemers dat kon rekenen op een onkostenvergoeding en/of een internetabonnement, nam de voorbije vier jaar met 15 à 20 procent toe. Die kosten worden echter doorgaans ook gemaakt, bijvoorbeeld om te verwarmen bij het telewerken. Bovendien kregen heel wat Belgen eind vorig jaar een coronapremie van maximaal 500 euro. Het gemiddelde brutoloon bedraagt dus 3.748 euro maar dat verschilt per statuut. Bij bedienden gaat het om 3.815 euro, bij arbeiders om 2.961 euro en bij overheidspersoneel (zowel contractuele als statutaire ambtenaren) is dat 4.199 euro. Het gemiddelde startloon bedraagt 2.657 euro bruto per maand, met 2.618 voor arbeiders, 2.646 voor bedienden en 2.955 voor overheidspersoneel. Het gemiddelde wordt traditioneel naar boven getrokken door grootverdieners. Daarom vermeldt het Salariskompas ook de mediaan. Die bedraagt 3.302 euro. Concreet betekent dat de helft van de ondervraagden minder verdient dan dat bedrag, de andere helft meer. Bij bedienden ligt de mediaan op 3.400 euro bruto per maand, bij arbeiders op 2.800 en bij overheidspersoneel op 3.800.