Hoewel volgens de enquête 61% van de Belgen wakker ligt van loonverlies door plotse arbeidsongeschiktheid, stellen meer dan driekwart van de respondenten zich het sociale vangnet bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te rooskleurig voor. 77% geeft aan niet te weten op welke uitkering zij zullen kunnen rekenen, meer dan de helft van de respondenten schat het bedrag van de uitkering te hoog in. Slechts 15% van de respondenten wist dat hij of zij na 1 maand arbeidsongeschiktheid terugvalt op 60 procent of minder van het brutoloon. Die onwetendheid heeft ook gevolgen voor de financiële buffers van de Belg: een kwart van de respondenten beschikt niet over een reserve ter grootte van één maandloon om een eventuele tegenslag op te kunnen vangen. De algemene stelregel die zegt dat een gezin best over een buffer van drie maanden beschikt, is voor 39% van de respondenten onhaalbaar. Nochtans krijgt volgens de studie meer dan een op de drie Belgen te maken met inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Vrouwen (45%) en alleenstaanden met inwonende kinderen (56%) krijgen hier volgens de enquête het vaakst mee te maken. (Belga)

Hoewel volgens de enquête 61% van de Belgen wakker ligt van loonverlies door plotse arbeidsongeschiktheid, stellen meer dan driekwart van de respondenten zich het sociale vangnet bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te rooskleurig voor. 77% geeft aan niet te weten op welke uitkering zij zullen kunnen rekenen, meer dan de helft van de respondenten schat het bedrag van de uitkering te hoog in. Slechts 15% van de respondenten wist dat hij of zij na 1 maand arbeidsongeschiktheid terugvalt op 60 procent of minder van het brutoloon. Die onwetendheid heeft ook gevolgen voor de financiële buffers van de Belg: een kwart van de respondenten beschikt niet over een reserve ter grootte van één maandloon om een eventuele tegenslag op te kunnen vangen. De algemene stelregel die zegt dat een gezin best over een buffer van drie maanden beschikt, is voor 39% van de respondenten onhaalbaar. Nochtans krijgt volgens de studie meer dan een op de drie Belgen te maken met inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Vrouwen (45%) en alleenstaanden met inwonende kinderen (56%) krijgen hier volgens de enquête het vaakst mee te maken. (Belga)