Onlangs maakt PwC de resultaten bekend van zijn studie 'Key Trends in Human Capital', een onderzoek naar het investeringsrendement op menselijk kapitaal. Daarin analyseerde PwC over een periode van 6 jaar (2005 - 2010) de financiële cijfers en sociale balansen van 620 Belgische bedrijven en vergeleek die met een Europese steekproef van meer dan 10.000 bedrijven.

De vergelijking toont aan dat België tot de top 10 behoort qua winst per voltijdse equivalent (VTE), maar dat die goede rangschikking volledig teniet wordt gedaan zodra de torenhoge (loon)lasten in ons land mee in de vergelijking worden opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om salariskosten, maar ook andere kosten zoals gebouwen en infrastructuur, ICT, productie en energie. Die hoge kostenstructuur is bovendien een enorm probleem voor een dienstverlenende economie zoals de Belgische.

In de studie van PwC werd er ook gekeken naar het personeelsverloop. De cijfers tonen daar meteen de impact van de crisis. Opvallend daarbij is dat de Belgische werknemers tussen 2007 en 2009 beduidend minder ontslag namen dan hun Europese collega's. Belgische werknemers blijken in tijden van crisis dus eerder te kiezen voor zekerheid en te wachten op economisch herstel vooraleer van job te wisselen.

Tenslotte kijkt de studie ook naar de opleiding van de werknemers. Op dat vlak doet België het iets minder goed dan de rest van Europa. In tijden van crisis wordt er al snel beknibbeld op vorming en opleiding. PwC wijst er echter op dat investeren in menselijk kapitaal cruciaal is voor de economische groei.

Johan Steenackers

Onlangs maakt PwC de resultaten bekend van zijn studie 'Key Trends in Human Capital', een onderzoek naar het investeringsrendement op menselijk kapitaal. Daarin analyseerde PwC over een periode van 6 jaar (2005 - 2010) de financiële cijfers en sociale balansen van 620 Belgische bedrijven en vergeleek die met een Europese steekproef van meer dan 10.000 bedrijven. De vergelijking toont aan dat België tot de top 10 behoort qua winst per voltijdse equivalent (VTE), maar dat die goede rangschikking volledig teniet wordt gedaan zodra de torenhoge (loon)lasten in ons land mee in de vergelijking worden opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om salariskosten, maar ook andere kosten zoals gebouwen en infrastructuur, ICT, productie en energie. Die hoge kostenstructuur is bovendien een enorm probleem voor een dienstverlenende economie zoals de Belgische. In de studie van PwC werd er ook gekeken naar het personeelsverloop. De cijfers tonen daar meteen de impact van de crisis. Opvallend daarbij is dat de Belgische werknemers tussen 2007 en 2009 beduidend minder ontslag namen dan hun Europese collega's. Belgische werknemers blijken in tijden van crisis dus eerder te kiezen voor zekerheid en te wachten op economisch herstel vooraleer van job te wisselen. Tenslotte kijkt de studie ook naar de opleiding van de werknemers. Op dat vlak doet België het iets minder goed dan de rest van Europa. In tijden van crisis wordt er al snel beknibbeld op vorming en opleiding. PwC wijst er echter op dat investeren in menselijk kapitaal cruciaal is voor de economische groei.Johan Steenackers