Stepstone vroeg 10.000 geënquêteerden in heel Europa of ze openlijk spreken over hun salaris. De resultaten bevestigen dat de omvang van het loon in België een heikel gespreksonderwerp blijft. Slechts 21 procent van de ondervraagden spreekt met iedereen over zijn loon. Nog eens 15 procent maakt van zijn loon geen geheim, maar zal er nooit met collega's over praten. Bij de grootste groep, goed voor 35 procent van het geheel, weten alleen familie en beste vrienden hoeveel ze verdienen. De overige 28 procent heeft nog nooit tegen iemand gezegd hoe hoog het loon is. Waren de Belgen altijd al discreet over hun salaris, dan is die tendens er in de afgelopen jaren enkel op vooruitgegaan. In 2011 legde Stepstone de vraag ook al eens voor aan de bezoekers van de website. Toen zei nog 28 procent van de respondenten dat ze met iedereen over hun loon praatten; in de tussentijd is dat cijfer met 7 procent afgekalfd. De groep die helemaal nooit met iemand over zijn loon praat, is wel iets kleiner geworden: in 2011 waren zij nog goed voor 31 procent van het totaal. De Oostenrijkers komen als alle discreetste uit de enquête, terwijl de Fransen het vaakst openlijk over hun loon spreken, zelfs op het werk. (Belga)

Stepstone vroeg 10.000 geënquêteerden in heel Europa of ze openlijk spreken over hun salaris. De resultaten bevestigen dat de omvang van het loon in België een heikel gespreksonderwerp blijft. Slechts 21 procent van de ondervraagden spreekt met iedereen over zijn loon. Nog eens 15 procent maakt van zijn loon geen geheim, maar zal er nooit met collega's over praten. Bij de grootste groep, goed voor 35 procent van het geheel, weten alleen familie en beste vrienden hoeveel ze verdienen. De overige 28 procent heeft nog nooit tegen iemand gezegd hoe hoog het loon is. Waren de Belgen altijd al discreet over hun salaris, dan is die tendens er in de afgelopen jaren enkel op vooruitgegaan. In 2011 legde Stepstone de vraag ook al eens voor aan de bezoekers van de website. Toen zei nog 28 procent van de respondenten dat ze met iedereen over hun loon praatten; in de tussentijd is dat cijfer met 7 procent afgekalfd. De groep die helemaal nooit met iemand over zijn loon praat, is wel iets kleiner geworden: in 2011 waren zij nog goed voor 31 procent van het totaal. De Oostenrijkers komen als alle discreetste uit de enquête, terwijl de Fransen het vaakst openlijk over hun loon spreken, zelfs op het werk. (Belga)