In de huidige financiële context, met rentes op zowel de korte als de lange termijn, ziet ook Belfius zich nu genoodzaakt om de rente op de spaarproducten aan te passen. Vanaf 2 mei zijn een aantal nieuwe tarieven van kracht. De klassieke spaarrekening en Belfius Internetspaarrekening leveren nog 0,35% basisrente op, voorheen was dat 0,45%. De getrouwheidspremie blijft gelijk op 0,15%, kasbons en termijnrekeningen worden eveneens aangepakt. Op 1 jaar daalt de rente van 0,50% naar 0,40%. Op 2 jaar tijd blijft die ongewijzigd op 0,60%. Op 5 jaar daalt de rente van 1,50 naar 1,40%. Op 10 jaar van 2,40 naar 2,30%. Ook de rentevoeten van de volksleningen worden bijgesteld naar onder. Op vijf jaar tijd bedraagt de rente nog 1,40% (tevoren 1,50%) Op tien jaar wordt dat 2,30%, in plaats van 2,40%. (Belga)

In de huidige financiële context, met rentes op zowel de korte als de lange termijn, ziet ook Belfius zich nu genoodzaakt om de rente op de spaarproducten aan te passen. Vanaf 2 mei zijn een aantal nieuwe tarieven van kracht. De klassieke spaarrekening en Belfius Internetspaarrekening leveren nog 0,35% basisrente op, voorheen was dat 0,45%. De getrouwheidspremie blijft gelijk op 0,15%, kasbons en termijnrekeningen worden eveneens aangepakt. Op 1 jaar daalt de rente van 0,50% naar 0,40%. Op 2 jaar tijd blijft die ongewijzigd op 0,60%. Op 5 jaar daalt de rente van 1,50 naar 1,40%. Op 10 jaar van 2,40 naar 2,30%. Ook de rentevoeten van de volksleningen worden bijgesteld naar onder. Op vijf jaar tijd bedraagt de rente nog 1,40% (tevoren 1,50%) Op tien jaar wordt dat 2,30%, in plaats van 2,40%. (Belga)