Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die werd aangegaan door een overheid of een bedrijf. De uitgever, ook wel emittent genoemd, verbindt zich ertoe het hem door de koper geleende bedrag terug te betalen op de eindvervaldag en hem jaarlijks (tenzij anders vermeld) een bepaalde rente uit te keren. Tot zover is het nog simpel, maar nogal wat obligaties hebben een reeks specifieke kenmerken waar u als koper toch wel rekening mee dient te houden. Zo bestaan er obligaties met een variabele rente die gekoppeld is aan een markttarief zoals de interbankenrente. Verder heb je converteerbare obligaties, die onder bepaalde voorvwaarden kunnen of moeten omgezet worden in aandelen van het bedrijf. Die converteerbare obligaties zijn vaak ook achtergesteld, wat betekent dat ze tot het eigen vermogen in ruime zin van de onderneming behoren en dus meer risico's inhouden ingeval van een faillissement. Ze bieden doorgaans wel meer rente dan gewone obligaties. Een heel speciaal soort van obligaties zijn de zogenaamde 'perpetuals', eeuwigdurende obligaties die in principe nooit op eindvervaldg komen. In de praktijk wordt op voorhand afgesproken wanneer de emittent de lening kan terugbetalen en aan welke prijs (onder, aan of boven de nominale waarde). De kwaliteit van een obligatie kan u beoordelen aan de hand van de zogenaade 'rating', waaraan we hier een apart artikel wijden. (DLA)

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die werd aangegaan door een overheid of een bedrijf. De uitgever, ook wel emittent genoemd, verbindt zich ertoe het hem door de koper geleende bedrag terug te betalen op de eindvervaldag en hem jaarlijks (tenzij anders vermeld) een bepaalde rente uit te keren. Tot zover is het nog simpel, maar nogal wat obligaties hebben een reeks specifieke kenmerken waar u als koper toch wel rekening mee dient te houden. Zo bestaan er obligaties met een variabele rente die gekoppeld is aan een markttarief zoals de interbankenrente. Verder heb je converteerbare obligaties, die onder bepaalde voorvwaarden kunnen of moeten omgezet worden in aandelen van het bedrijf. Die converteerbare obligaties zijn vaak ook achtergesteld, wat betekent dat ze tot het eigen vermogen in ruime zin van de onderneming behoren en dus meer risico's inhouden ingeval van een faillissement. Ze bieden doorgaans wel meer rente dan gewone obligaties. Een heel speciaal soort van obligaties zijn de zogenaamde 'perpetuals', eeuwigdurende obligaties die in principe nooit op eindvervaldg komen. In de praktijk wordt op voorhand afgesproken wanneer de emittent de lening kan terugbetalen en aan welke prijs (onder, aan of boven de nominale waarde). De kwaliteit van een obligatie kan u beoordelen aan de hand van de zogenaade 'rating', waaraan we hier een apart artikel wijden. (DLA)