Impact van de crisis in Europa

In 2011 nam de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van Zwitserland sterk af en bedroeg hij nog slechts 1,9 % tegenover 2,7 % in 2010. De Zwitserse economie zou dus wel eens slachtoffer kunnen worden van de crisis.

De sterkte van de Zwitserse frank (CHF), die sinds 1-01-2010 met 19 % gestegen is ten opzichte van de euro, de schuldencrisis in Europa en de verzwakte wereldwijde conjunctuur zijn drie factoren die een rem zetten op de Zwitserse economie.

Door de grote openheid van het land is die immers afhankelijk van haar export, goed voor +/- 55 % van het bbp. De daling van de buitenlandse vraag, gekoppeld aan een sterke Zwitserse frank, heeft een weerslag op zowel de export-bedrijven als de agrovoedingsindustrie (Nestlé). De economen van Belfius onderstrepen dat de Europese Unie een aandeel heeft van 60 % in de totale Zwitserse export. Enkele jaren geleden was dat nog 67 %.

Het aandeel van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) steeg dan weer van 7,6 % in 2010 tot 8,4 % vorig jaar. De sterke frank verzwakte de verkoop van Zwitserse producten in Europa en is volgens Zwitserse ondernemers ook verantwoordelijk voor de daling van hun verkoopprijzen, die ze vorig jaar met gemiddeld 5,5 % moesten verlagen om het aantal bestellingen op peil te kunnen houden.

De sterke afname van de export naar de landen van de Europese Unie met een hoge schuldenlast, zoals Griekenland of Portugal, wekt natuurlijk geen verbazing. Maar ook de uitvoer naar landen met een sterkere economie, zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland, is teruggevallen. De export naar Duitsland, traditioneel de belangrijkste markt voor Zwitserse producten, steeg in 2011 dan weer met 5,5 %.

Werkloosheid stijgt, maar blijft beperkt

De terugval van de wereldwijde economie heeft ook een weerslag op de Zwitserse arbeidsmarkt. In zeven maanden tijd steeg de werkloosheid van 2,7 tot 3,4 %. Het Secrétariat d'État à l'économie verwacht dat ze in 2012 zal oplopen tot 3,6 %.

Troeven van de Zwitserse economie

De Zwitserse handelsbalans - de maatstaf voor een evenwichtig handelsverkeer - vertoont nog steeds een aanzienlijk overschot, onder meer dankzij de vele internationale investeerders. De economie van het land heeft echter nog andere opmerkelijke troeven:

• talrijke gespecialiseerde bedrijven in zowel de sector van de financiële diensten als die van de hoogwaardige industrie (uurwerken, luxeproducten ...). Deze sectoren vergen gespecialiseerde arbeidskrachten die het land wapenen tegen de risico's van delokalisatie;

• de rijkdom van de gezinnen heeft drie keer het gewicht van het bbp;

• het aantrekkelijke belastingstelsel voor zowel gezinnen als bedrijven;

• een lage overheidsschuld die slechts 36 % van het bbp vertegenwoordigt.

Vooruitzichten en toekomstige uitdagingen

Dit jaar moet de Zwitserse economie het hoofd bieden aan een aantal uitdagingen, zijnde de schuldencrisis in Europa, de verzwakte wereldwijde conjunctuur en de sterke frank. Tijdens de zomer van 2011 greep de Zwitserse Nationale Bank al in op de wisselmarkt om de Zwitserse frank te verzwakken. Met resultaat, want in twee maanden tijd verloor de munt 15 % tegenover de euro.

Beurs

De index van de Zwitserse beurs (SMI) vertoont een defensief karakter. De farmaceutische sector (Roche, Novartis) vertegenwoordigt 30 % van de SMI-index, terwijl Nestlé (agrovoeding) een aandeel heeft van 16 %.

Dankzij dit defensieve karakter was de Zwitserse beurs beter opgewassen tegen de Europese schuldencrisis. Tussen 1-01-2011 en 8-03-2012 daalde de Zwitserse index in de lokale munt met slechts 4,39 %, terwijl de index DJ Euro Stoxx 50 met 9,95 % achteruitging.

Zwitserse economie, slachtoffer van de eurocrisis?

Door de verslechtering van de conjunctuur in de eurozone en de sterkte van de Zwitserse frank kent de economie van het land een terugval. Het ziet er echter niet naar uit dat er een conjuncturele ineenstorting komt zoals in 2008.

Het Secrétariat d'État à l'économie mikt op een groei van het bbp van 0,5 % in 2012 en van 1,9 % in 2013. Het defensieve karakter van de Zwitserse beurs is voor ons de reden om een belegging aan te raden op deze markt.

Impact van de crisis in Europa In 2011 nam de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van Zwitserland sterk af en bedroeg hij nog slechts 1,9 % tegenover 2,7 % in 2010. De Zwitserse economie zou dus wel eens slachtoffer kunnen worden van de crisis. De sterkte van de Zwitserse frank (CHF), die sinds 1-01-2010 met 19 % gestegen is ten opzichte van de euro, de schuldencrisis in Europa en de verzwakte wereldwijde conjunctuur zijn drie factoren die een rem zetten op de Zwitserse economie. Door de grote openheid van het land is die immers afhankelijk van haar export, goed voor +/- 55 % van het bbp. De daling van de buitenlandse vraag, gekoppeld aan een sterke Zwitserse frank, heeft een weerslag op zowel de export-bedrijven als de agrovoedingsindustrie (Nestlé). De economen van Belfius onderstrepen dat de Europese Unie een aandeel heeft van 60 % in de totale Zwitserse export. Enkele jaren geleden was dat nog 67 %. Het aandeel van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) steeg dan weer van 7,6 % in 2010 tot 8,4 % vorig jaar. De sterke frank verzwakte de verkoop van Zwitserse producten in Europa en is volgens Zwitserse ondernemers ook verantwoordelijk voor de daling van hun verkoopprijzen, die ze vorig jaar met gemiddeld 5,5 % moesten verlagen om het aantal bestellingen op peil te kunnen houden. De sterke afname van de export naar de landen van de Europese Unie met een hoge schuldenlast, zoals Griekenland of Portugal, wekt natuurlijk geen verbazing. Maar ook de uitvoer naar landen met een sterkere economie, zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland, is teruggevallen. De export naar Duitsland, traditioneel de belangrijkste markt voor Zwitserse producten, steeg in 2011 dan weer met 5,5 %. Werkloosheid stijgt, maar blijft beperkt De terugval van de wereldwijde economie heeft ook een weerslag op de Zwitserse arbeidsmarkt. In zeven maanden tijd steeg de werkloosheid van 2,7 tot 3,4 %. Het Secrétariat d'État à l'économie verwacht dat ze in 2012 zal oplopen tot 3,6 %.Troeven van de Zwitserse economie De Zwitserse handelsbalans - de maatstaf voor een evenwichtig handelsverkeer - vertoont nog steeds een aanzienlijk overschot, onder meer dankzij de vele internationale investeerders. De economie van het land heeft echter nog andere opmerkelijke troeven: • talrijke gespecialiseerde bedrijven in zowel de sector van de financiële diensten als die van de hoogwaardige industrie (uurwerken, luxeproducten ...). Deze sectoren vergen gespecialiseerde arbeidskrachten die het land wapenen tegen de risico's van delokalisatie; • de rijkdom van de gezinnen heeft drie keer het gewicht van het bbp; • het aantrekkelijke belastingstelsel voor zowel gezinnen als bedrijven; • een lage overheidsschuld die slechts 36 % van het bbp vertegenwoordigt.Vooruitzichten en toekomstige uitdagingen Dit jaar moet de Zwitserse economie het hoofd bieden aan een aantal uitdagingen, zijnde de schuldencrisis in Europa, de verzwakte wereldwijde conjunctuur en de sterke frank. Tijdens de zomer van 2011 greep de Zwitserse Nationale Bank al in op de wisselmarkt om de Zwitserse frank te verzwakken. Met resultaat, want in twee maanden tijd verloor de munt 15 % tegenover de euro.Beurs De index van de Zwitserse beurs (SMI) vertoont een defensief karakter. De farmaceutische sector (Roche, Novartis) vertegenwoordigt 30 % van de SMI-index, terwijl Nestlé (agrovoeding) een aandeel heeft van 16 %. Dankzij dit defensieve karakter was de Zwitserse beurs beter opgewassen tegen de Europese schuldencrisis. Tussen 1-01-2011 en 8-03-2012 daalde de Zwitserse index in de lokale munt met slechts 4,39 %, terwijl de index DJ Euro Stoxx 50 met 9,95 % achteruitging.Zwitserse economie, slachtoffer van de eurocrisis? Door de verslechtering van de conjunctuur in de eurozone en de sterkte van de Zwitserse frank kent de economie van het land een terugval. Het ziet er echter niet naar uit dat er een conjuncturele ineenstorting komt zoals in 2008. Het Secrétariat d'État à l'économie mikt op een groei van het bbp van 0,5 % in 2012 en van 1,9 % in 2013. Het defensieve karakter van de Zwitserse beurs is voor ons de reden om een belegging aan te raden op deze markt.