"Niettemin lijkt ook deze opwaartse beweging van de euro slechts van tijdelijke aard te zijn en is in de toekomst een lagere EUR/hogere SEK te verwachten. Een mogelijke opwaartse uitbraak boven 9,09 - 9,17 SEK tot 9,50 SEK is zeker niet uit te sluiten maar zal als een onderdeel van de tijdelijke opwaartsse beweging van de euro gezien worden".

De structurele trend blijft volgens Leleux wijzen op een verdere versterking van de SEK.

"Niettemin lijkt ook deze opwaartse beweging van de euro slechts van tijdelijke aard te zijn en is in de toekomst een lagere EUR/hogere SEK te verwachten. Een mogelijke opwaartse uitbraak boven 9,09 - 9,17 SEK tot 9,50 SEK is zeker niet uit te sluiten maar zal als een onderdeel van de tijdelijke opwaartsse beweging van de euro gezien worden". De structurele trend blijft volgens Leleux wijzen op een verdere versterking van de SEK.