"De mate en snelheid waarin de volumes in de uitzendmarkt in de afgelopen maanden zijn gedaald is niet eerder voorgekomen. Dat betekent dat we onze organisatie verder moeten aanpassen en het tempo waarin we de kosten verlagen moeten versnellen. Eerder dit jaar hadden we daarvoor al een herstructurering van onze organisatie aangekondigd voornamelijk in Spanje en Frankrijk en nu volgen ook de andere landen. In totaal zal daarvoor een extra bedrag voor herstructurering worden aangewend van € 17 miljoen. Het totaal van de reorganisatielasten komt daarmee op € 42 miljoen. De kostenbesparingen die volgen uit de reorganisatie bedragen naar verwachting € 60 miljoen op jaarbasis. Onderliggend hebben we de operationele kosten in het eerste kwartaal al met 10 procent teruggebracht en de netto schuldpositie was € 160 miljoen lager dan vorig jaar. Naast onverminderde aandacht voor commerciële zaken zijn dit de belangrijkste onderwerpen waar we ons nu op richten."

"De mate en snelheid waarin de volumes in de uitzendmarkt in de afgelopen maanden zijn gedaald is niet eerder voorgekomen. Dat betekent dat we onze organisatie verder moeten aanpassen en het tempo waarin we de kosten verlagen moeten versnellen. Eerder dit jaar hadden we daarvoor al een herstructurering van onze organisatie aangekondigd voornamelijk in Spanje en Frankrijk en nu volgen ook de andere landen. In totaal zal daarvoor een extra bedrag voor herstructurering worden aangewend van € 17 miljoen. Het totaal van de reorganisatielasten komt daarmee op € 42 miljoen. De kostenbesparingen die volgen uit de reorganisatie bedragen naar verwachting € 60 miljoen op jaarbasis. Onderliggend hebben we de operationele kosten in het eerste kwartaal al met 10 procent teruggebracht en de netto schuldpositie was € 160 miljoen lager dan vorig jaar. Naast onverminderde aandacht voor commerciële zaken zijn dit de belangrijkste onderwerpen waar we ons nu op richten."