Na publicatie van H1 '08 cijfers conform de verwachtingen, realizeerden zich nu ook de Q3 '08 brutowinst en EBITDA volgens plan. De Q3 '08 omzet steeg met hetzelfde percentage als in H1 '08.

De organische omzetgroei uitgedrukt in lokale munteenheden was licht hoger dan tijdens de H1 '08 periode.

Intussen laat de impact van de recessie zich ook voelen bij Metris wat zich uit in verminderde bestellingen door eindklanten. Liquiditeitsschaarste en economische onzekerheid dwingen klanten ertoe budgetten te bevriezen en investeringen uit te stellen en dit manifesteert zich in de meeste regio's: van Noord Amerika over Korea tot zelfs in Frankrijk en Duitsland.

Om de impact van de recessie op te vangen, heeft Metris een reeks nieuwe initiatieven ontwikkeld onder de vorm van het verwerven van extra omzet uit haar bestaande en nieuwe verkoopskanalen evenals onder de vorm van het verminderen van de vaste bedrijfskosten zoals operationele kosten en investeringen.

Bestaande omzetinitiatieven omvatten onder meer het uitvoeren van tactische marketingprogramma's, het negociëren van voorraadorders met bestaande en nieuwe verdelers en het in licentie geven van technologie aan industriële
partners. In vergelijking met 2008 zullen de besparingsinitiatieven de vaste kosten in 2009 met 15% terugdringen.

Deze initiatieven hebben slechts een beperkte invloed op 2008, omdat besparingen pas recent geïntroduceerd werden en deze ook eenmalige kosten met zich meebrengen.

In Q3 is het effect van de omzet- en besparingsinitiatieven reeds voelbaar en hebben ze ertoe bijgedragen dat Metris haar brutowinst- en EBITDA-doelstellingen kon realiseren. Deze omzet- en besparingsinitiatieven zullen worden aangehouden en uitgebreid in het vierde kwartaal, om ook de brutowinst- en EBITDA-doelstellingen voor het volledige jaar 2008 te kunnen halen.

De productmix en de winstmarges evolueren positief volgens dezelfde trends die in vorige verklaringen gecommuniceerd werden: de optische metrologie groeit beduidend sneller dan mechanische metrologie door de steeds betere aanvaarding door de markt van nieuwe optische technologieën.

Deze langetermijnevolutie wordt op korte termijn nog versterkt omdat de verminderde bestellingen van klassieke producten en initiatieven om de omzet van optische technologieën te verhogen, de productmix en winstmarges gunstig beïnvloeden.

De verkoop van klassieke mechanische coördinaatmeetmachines blijkt duidelijk hinder te ondervinden van de recessie, terwijl de verkoop van nieuwe optische producten met hogere winstmarge beter bestand is tegen de recessie.

De sterkere dollar heeft een positieve invloed op de omzet uitgedrukt in Euro gedurende Q3 '08 ten opzichte van H1 '08. Hoewel de stijgende wisselkoers van de US$ positief is voor de omzet, is het uiteindelijk effect op de winstmarge neutraal, omdat zowel bedrijfsinkomsten als -uitgaven stijgen door een sterkere dollar.

Alle bedrijfsovernames zijn intussen succesvol geïntegreerd in de wereldwijde Metris organisatie. Dit geldt ook voor IQ Metrology Inc. dat in juni 2008 werd overgenomen. Op dit ogenblik voorziet Metris geen verdere overnames in 2008.

Omwille van de huidige economische omstandigheden zal de bedrijfsomzet lager zijn dan de vooropgestelde doelstelling voor het volledig jaar 2008. De brutowinstmarge zal door de recessie daarentegen wel verbeteren omdat de productmix verschuift naar recessieresistente producten met hoge marges en nieuwe verkoopsinitiatieven zich toespitsen op producten met hogere marges.

Hierdoor handhaaft Metris de doelstelling om EBITDA volgens plan te realiseren, in lijn met de verwachtingen. Kostenbesparingen dragen reeds bij tot het behalen van deze doelstelling, maar zijn vooral bedoeld om het hoofd te bieden aan de recessie in 2009.

Vanwege de zwakke vooruitzichten heeft KBC Securities het advies voor Metris verlaagd tot 'accumulate'.

puntje 1puntje 2puntje3

Na publicatie van H1 '08 cijfers conform de verwachtingen, realizeerden zich nu ook de Q3 '08 brutowinst en EBITDA volgens plan. De Q3 '08 omzet steeg met hetzelfde percentage als in H1 '08. De organische omzetgroei uitgedrukt in lokale munteenheden was licht hoger dan tijdens de H1 '08 periode. Intussen laat de impact van de recessie zich ook voelen bij Metris wat zich uit in verminderde bestellingen door eindklanten. Liquiditeitsschaarste en economische onzekerheid dwingen klanten ertoe budgetten te bevriezen en investeringen uit te stellen en dit manifesteert zich in de meeste regio's: van Noord Amerika over Korea tot zelfs in Frankrijk en Duitsland. Om de impact van de recessie op te vangen, heeft Metris een reeks nieuwe initiatieven ontwikkeld onder de vorm van het verwerven van extra omzet uit haar bestaande en nieuwe verkoopskanalen evenals onder de vorm van het verminderen van de vaste bedrijfskosten zoals operationele kosten en investeringen. Bestaande omzetinitiatieven omvatten onder meer het uitvoeren van tactische marketingprogramma's, het negociëren van voorraadorders met bestaande en nieuwe verdelers en het in licentie geven van technologie aan industriële partners. In vergelijking met 2008 zullen de besparingsinitiatieven de vaste kosten in 2009 met 15% terugdringen. Deze initiatieven hebben slechts een beperkte invloed op 2008, omdat besparingen pas recent geïntroduceerd werden en deze ook eenmalige kosten met zich meebrengen. In Q3 is het effect van de omzet- en besparingsinitiatieven reeds voelbaar en hebben ze ertoe bijgedragen dat Metris haar brutowinst- en EBITDA-doelstellingen kon realiseren. Deze omzet- en besparingsinitiatieven zullen worden aangehouden en uitgebreid in het vierde kwartaal, om ook de brutowinst- en EBITDA-doelstellingen voor het volledige jaar 2008 te kunnen halen. De productmix en de winstmarges evolueren positief volgens dezelfde trends die in vorige verklaringen gecommuniceerd werden: de optische metrologie groeit beduidend sneller dan mechanische metrologie door de steeds betere aanvaarding door de markt van nieuwe optische technologieën. Deze langetermijnevolutie wordt op korte termijn nog versterkt omdat de verminderde bestellingen van klassieke producten en initiatieven om de omzet van optische technologieën te verhogen, de productmix en winstmarges gunstig beïnvloeden. De verkoop van klassieke mechanische coördinaatmeetmachines blijkt duidelijk hinder te ondervinden van de recessie, terwijl de verkoop van nieuwe optische producten met hogere winstmarge beter bestand is tegen de recessie. De sterkere dollar heeft een positieve invloed op de omzet uitgedrukt in Euro gedurende Q3 '08 ten opzichte van H1 '08. Hoewel de stijgende wisselkoers van de US$ positief is voor de omzet, is het uiteindelijk effect op de winstmarge neutraal, omdat zowel bedrijfsinkomsten als -uitgaven stijgen door een sterkere dollar. Alle bedrijfsovernames zijn intussen succesvol geïntegreerd in de wereldwijde Metris organisatie. Dit geldt ook voor IQ Metrology Inc. dat in juni 2008 werd overgenomen. Op dit ogenblik voorziet Metris geen verdere overnames in 2008. Omwille van de huidige economische omstandigheden zal de bedrijfsomzet lager zijn dan de vooropgestelde doelstelling voor het volledig jaar 2008. De brutowinstmarge zal door de recessie daarentegen wel verbeteren omdat de productmix verschuift naar recessieresistente producten met hoge marges en nieuwe verkoopsinitiatieven zich toespitsen op producten met hogere marges. Hierdoor handhaaft Metris de doelstelling om EBITDA volgens plan te realiseren, in lijn met de verwachtingen. Kostenbesparingen dragen reeds bij tot het behalen van deze doelstelling, maar zijn vooral bedoeld om het hoofd te bieden aan de recessie in 2009. Vanwege de zwakke vooruitzichten heeft KBC Securities het advies voor Metris verlaagd tot 'accumulate'. puntje 1puntje 2puntje3