Bernard Hanssens van Bank Degroof verwacht dat gezien de zwakke visibiliteit het bedrijf geen duidelijke guidance voor de tweede helft van het boekjaar zal geven. Buiten de evolutie van de financiële structuur zal Hanssens nog aan een paar andere factoren aandacht besteden.

Katalysator voor koers is moeilijk te vinden

Onder andere de investeringen die Recticel plant, zullen op de voet worden gevolgd. Daarnaast is natuurlijk ook de evolutie van de grondstoffenprijzen belangrijk, zeker met name wat de verwachtingen voor de tweede helft van het boekjaar betreft.

In ieder geval is de situatie op de markten waar het bedrijf actief is in de meeste gevallen weinig bemoedigend te noemen. Bij gebrek aan een katalysator handhaaft Hanssens een neutraal advies voor dit aandeel, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 6 euro.

Bernard Hanssens van Bank Degroof verwacht dat gezien de zwakke visibiliteit het bedrijf geen duidelijke guidance voor de tweede helft van het boekjaar zal geven. Buiten de evolutie van de financiële structuur zal Hanssens nog aan een paar andere factoren aandacht besteden.Katalysator voor koers is moeilijk te vinden Onder andere de investeringen die Recticel plant, zullen op de voet worden gevolgd. Daarnaast is natuurlijk ook de evolutie van de grondstoffenprijzen belangrijk, zeker met name wat de verwachtingen voor de tweede helft van het boekjaar betreft. In ieder geval is de situatie op de markten waar het bedrijf actief is in de meeste gevallen weinig bemoedigend te noemen. Bij gebrek aan een katalysator handhaaft Hanssens een neutraal advies voor dit aandeel, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 6 euro.