Deze daling houdt enerzijds verband met zwakkere naverkopen in november en december, en anderzijds met sterke muntdepreciaties in groeimarkten (o.a. Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittanië en Skandinavië).

Deze omzetdaling is volledig toe te schrijven aan de tweede jaarhelft. Waar de eerste jaarhelft nog een groei vertoonde van 0,9 %, werd dit een daling van 2,5 % in de tweede jaarhelft.

Vanaf midden 2008 zal ook het overgenomen Eurocorset geconsolideerd worden in de Van de Velde cijfers. De jaaromzet bedraagt ongeveer m€ 10,9 waarvan een geschat bedrag van m€ 3,8 zal opgenomen worden in de finale cijfers.

Eurocorset realiseert het belangrijkste deel van de omzet tijdens de eerste jaarhelft omwille van het aanzienlijke belang van de badgoedcollectie.

De Eurocorsetcijfers zullen met de jaarresulaten definitief bevestigd worden.

De resultaten voor 2008 zullen op dinsdag 17 februari worden bekendgemaakt. Het persbericht over de resultaten zal gevolgd worden door een pers- en analistenmeeting.

Deze daling houdt enerzijds verband met zwakkere naverkopen in november en december, en anderzijds met sterke muntdepreciaties in groeimarkten (o.a. Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittanië en Skandinavië).Deze omzetdaling is volledig toe te schrijven aan de tweede jaarhelft. Waar de eerste jaarhelft nog een groei vertoonde van 0,9 %, werd dit een daling van 2,5 % in de tweede jaarhelft.Vanaf midden 2008 zal ook het overgenomen Eurocorset geconsolideerd worden in de Van de Velde cijfers. De jaaromzet bedraagt ongeveer m€ 10,9 waarvan een geschat bedrag van m€ 3,8 zal opgenomen worden in de finale cijfers. Eurocorset realiseert het belangrijkste deel van de omzet tijdens de eerste jaarhelft omwille van het aanzienlijke belang van de badgoedcollectie. De Eurocorsetcijfers zullen met de jaarresulaten definitief bevestigd worden.De resultaten voor 2008 zullen op dinsdag 17 februari worden bekendgemaakt. Het persbericht over de resultaten zal gevolgd worden door een pers- en analistenmeeting.