De markt hield rekening met EUR 4,29 miljard. Op autonome basis daalde de verkopen 2,7%, waar op een stijging van 2,2% werd gerekend.

Dat is het gevolg van een lager geconsolideerd totaalvolume, deels gecompenseerd door een licht hogere omzetstijging per hectoliter.

In alle regio's stonden de volumes onder druk, maar Europa spande de kroon met een daling van 8,8%, gevolgd door Afrika en het Midden-Oosten (-4,6%).

In Europa houden consumenten de hand op de knip, terwijl in Afrika inflatiedruk Heineken parten speelde.

De operationele inkomsten (beia) ging met circa 15% omhoog, inclusief positieve consolidatie- maar negatieve valutaeffecten. De autonome groei liet een daling zien van circa 5%.

Kostenbesparingen en minder marketinguitgaven zorgden ervoor dat de daling niet hoger was. De nettowinst kwam uit op EUR 227 miljoen, tegen EUR 166 miljoen in het eerste kwartaal van 2012. Heineken tempert, zonder in detail te treden, de verwachtingen voor de organische groei, maar ziet nog altijd organische volume- en omzetgroei dit jaar.

Het tussentijdse handelsbericht over het eerste kwartaal laat erg zwakke organische omzet zien.

De bierbrouwer wijdt het aan het zwakke economische klimaat in Europa, inflatie in Afrika, zwakke markten en lastige weersomstandigheden in Mexico en Brazilië en prijsstijgingen in Centraal en Oost-Europa. ABN Amro heeft een neutraal advies.

De markt hield rekening met EUR 4,29 miljard. Op autonome basis daalde de verkopen 2,7%, waar op een stijging van 2,2% werd gerekend. Dat is het gevolg van een lager geconsolideerd totaalvolume, deels gecompenseerd door een licht hogere omzetstijging per hectoliter. In alle regio's stonden de volumes onder druk, maar Europa spande de kroon met een daling van 8,8%, gevolgd door Afrika en het Midden-Oosten (-4,6%). In Europa houden consumenten de hand op de knip, terwijl in Afrika inflatiedruk Heineken parten speelde. De operationele inkomsten (beia) ging met circa 15% omhoog, inclusief positieve consolidatie- maar negatieve valutaeffecten. De autonome groei liet een daling zien van circa 5%. Kostenbesparingen en minder marketinguitgaven zorgden ervoor dat de daling niet hoger was. De nettowinst kwam uit op EUR 227 miljoen, tegen EUR 166 miljoen in het eerste kwartaal van 2012. Heineken tempert, zonder in detail te treden, de verwachtingen voor de organische groei, maar ziet nog altijd organische volume- en omzetgroei dit jaar. Het tussentijdse handelsbericht over het eerste kwartaal laat erg zwakke organische omzet zien. De bierbrouwer wijdt het aan het zwakke economische klimaat in Europa, inflatie in Afrika, zwakke markten en lastige weersomstandigheden in Mexico en Brazilië en prijsstijgingen in Centraal en Oost-Europa. ABN Amro heeft een neutraal advies.