Enkele internetaandelen noteren opnieuw zwakker, waarbij vooral Amazon.com en Groupon zich in negatieve zin onderscheiden. Laatstgenoemd aandeel slaagt er voorlopig niet in om vaste grond onder de voeten te vinden. Ook Facebook moet ongeveer 1% prijsgeven.

Het Amerikaans consumentenvertrouwen is in maart onverwacht teruggevallen tot het laagste niveau sinds december. Veel Amerikanen bekijken de arbeidsmarkt met een argwanend oog, ondanks het feit dat de werkloosheidscijfers voor de maand februari bepaald niet tegenvielen.

Enkele internetaandelen noteren opnieuw zwakker, waarbij vooral Amazon.com en Groupon zich in negatieve zin onderscheiden. Laatstgenoemd aandeel slaagt er voorlopig niet in om vaste grond onder de voeten te vinden. Ook Facebook moet ongeveer 1% prijsgeven. Het Amerikaans consumentenvertrouwen is in maart onverwacht teruggevallen tot het laagste niveau sinds december. Veel Amerikanen bekijken de arbeidsmarkt met een argwanend oog, ondanks het feit dat de werkloosheidscijfers voor de maand februari bepaald niet tegenvielen.