De oprichting van het Europees Stabiliteitsfonds blijkt voorlopig onvoldoende om de rust te doen terugkeren. Op de achtergrond laait de discussie over de verantwoordelijkheid van de crisis hoog op.

Zwakke en sterke landen uit eurozone dreigen zodoende tegenover elkaar te komen staan. Slovakije, het armste land uit de eurozone, heeft al geweigerd mee te doen aan de redding van Griekenland.

Volgens eerstgenoemd land zouden de Grieken er beter aan doen om hun schulden te herschikken, gezien met het huidige plan alleen maar wat tijd werd gekocht.

Anderzijds is Duitsland tegenstander van de emissie van eurobonds, iets waar veel zwakkere landen dan weer voorstander van zijn.

De oprichting van het Europees Stabiliteitsfonds blijkt voorlopig onvoldoende om de rust te doen terugkeren. Op de achtergrond laait de discussie over de verantwoordelijkheid van de crisis hoog op. Zwakke en sterke landen uit eurozone dreigen zodoende tegenover elkaar te komen staan. Slovakije, het armste land uit de eurozone, heeft al geweigerd mee te doen aan de redding van Griekenland. Volgens eerstgenoemd land zouden de Grieken er beter aan doen om hun schulden te herschikken, gezien met het huidige plan alleen maar wat tijd werd gekocht. Anderzijds is Duitsland tegenstander van de emissie van eurobonds, iets waar veel zwakkere landen dan weer voorstander van zijn.