Macrobeeld blijft zorgelijk

Blijvende zorgen om de Amerikaanse overheidsfinanciën zijn de belangrijkste oorzaak van de negatieve stemming op de beurzen.

Er resteren nog maar zes weken voordat de Democraten en Republikeinen een compromis moeten hebben bereikt over een fors pakket van bezuinigingen en belastingverhogingen.

Naar de mening van ABN Amro zullen ze daar wel uitkomen. Na de verkiezingen ontstaat er vaak een nieuwe politieke dynamiek, waarbij de bereidheid tot samenwerking wat groter is.

Die wordt bovendien versterkt doordat de rol van de Tea-Party aanzienlijk is verzwakt, waardoor de Republikeinen meer manoeuvreerruimte hebben. Op de aandelenmarkten wordt dit optimisme echter niet gedeeld.

Daarnaast kwamen er de afgelopen week nogal wat zwakke economische indicatoren uit de Verenigde Staten. Dat betrof zowel het aantal werkloosheidsuitkeringen, als de detailhandelsverkopen. Daarentegen verbeterde wel het vertrouwen onder kleine ondernemers.

Macrobeeld blijft zorgelijk Blijvende zorgen om de Amerikaanse overheidsfinanciën zijn de belangrijkste oorzaak van de negatieve stemming op de beurzen. Er resteren nog maar zes weken voordat de Democraten en Republikeinen een compromis moeten hebben bereikt over een fors pakket van bezuinigingen en belastingverhogingen. Naar de mening van ABN Amro zullen ze daar wel uitkomen. Na de verkiezingen ontstaat er vaak een nieuwe politieke dynamiek, waarbij de bereidheid tot samenwerking wat groter is. Die wordt bovendien versterkt doordat de rol van de Tea-Party aanzienlijk is verzwakt, waardoor de Republikeinen meer manoeuvreerruimte hebben. Op de aandelenmarkten wordt dit optimisme echter niet gedeeld. Daarnaast kwamen er de afgelopen week nogal wat zwakke economische indicatoren uit de Verenigde Staten. Dat betrof zowel het aantal werkloosheidsuitkeringen, als de detailhandelsverkopen. Daarentegen verbeterde wel het vertrouwen onder kleine ondernemers.