Men kan er echter van uitgaan dat de zwakke activiteit relatief verspreid is over de hele economie: het te zwakke vertrouwen beperkt zowel de consumptie van de huishoudens alsde investeringen van ondernemingen.

Bovendien boekt de wereldhandel slechts zeer langzaam vooruitgang, maar heeft wellicht deze licht positieve groei mogelijk gemaakt.

Dit cijfer is dus geen verrassing. De arbeidsmarkt zalwellicht nog verder lijden onder deze al te zwakke groei, terwijl de begrotingsdoelstelling al werd aangepast.

Als het beleid ongewijzigd blijft, valt er op korte termijn geen heropleving van de groei te verwachten, zelfs als de macro-economische voorwaarden zich enigszins zouden verbeteren in de tweede jaarhelft.

Men kan er echter van uitgaan dat de zwakke activiteit relatief verspreid is over de hele economie: het te zwakke vertrouwen beperkt zowel de consumptie van de huishoudens alsde investeringen van ondernemingen. Bovendien boekt de wereldhandel slechts zeer langzaam vooruitgang, maar heeft wellicht deze licht positieve groei mogelijk gemaakt. Dit cijfer is dus geen verrassing. De arbeidsmarkt zalwellicht nog verder lijden onder deze al te zwakke groei, terwijl de begrotingsdoelstelling al werd aangepast. Als het beleid ongewijzigd blijft, valt er op korte termijn geen heropleving van de groei te verwachten, zelfs als de macro-economische voorwaarden zich enigszins zouden verbeteren in de tweede jaarhelft.