Maar dan begon het allemaal tegen te zitten. Na een schitterende lente volgende een erg fletse zomer. Geen goed nieuws voor een preforms- en flessenproducent, waarvan 70% van de volumes bestemd is voor water en frisdranken. Bovendien was 2011 een heel atypisch jaar op het vlak van evolutie van grondstoffenprijzen (brutale stijging in het voorjaar, serieuze terugval daarna). Dat zorgde voor een slechte match tussen de inkoop van grondstoffen en de verkoop aan de klanten. Tot slot naarmate vorig jaar vorderde, kwam Europa steeds meer in de ban van de schuldencrisis. Die trof heel nadrukkelijk Zuid-Europa en verstoorde de kredietverstrekking. Resilux zag zich dan ook genoodzaakt voor liefst 1,8 miljoen EUR waardeverminderingen te boeken op 'probleemklanten'.

Al die factoren opgeteld, leverde een zwak tweede semester op en bijgevolg teleurstellende jaarcijfers 2011. Vergelijkt u mee. De PET-producent krikte in het eerste semester de omzet met liefst 30,6% tot 155,2 miljoen EUR op. Na 12 maanden is die omzetgroei afgezwakt tot +23% tot 286,5 miljoen EUR. De toename is vooral een gevolg van de hogere grondstoffenprijzen. Een betere maatstaf is dan ook de toename met van de 'toegevoegde waarde'. Halfweg bijna 17% tot circa 32 miljoen EUR; op het einde van het jaar +6% tot 55,9 miljoen EUR. Eind juni klom het bedrijfsresultaat (ebit) net geen 20% tot 12,1 miljoen EUR. Eind december is de ebit met 18% gezakt tot 14,7 miljoen EUR. In de tweede jaarhelft bedroeg de ebit dus amper 2,6 miljoen EUR! De nettowinst klom nog 7,1% naar 7,6 miljoen in de periode januari-juni, maar voor januari-december is er sprake van nog 8 miljoen EUR nettowinst of een terugval met 35%. Per aandeel wordt dat een daling van 6,18 naar 4,60 EUR per aandeel. In het tweede halfjaar was er met andere woorden nog nauwelijks winst. Het dividend blijft wel gehandhaafd op 1,65 EUR bruto per aandeel. Alhoewel bewust is het oplopen van de netto financiële schuld met 45% tot 44,4 miljoen EUR toch ook opmerkelijk.

Op wat langere termijn blijven de vooruitzichten voor Resilux rooskleurig. De onderneming heeft de jongste jaren zeer zwaar geïnvesteerd. De groep ziet dan ook veel kansen op een toename van het marktaandeel omdat er geen nieuwe spelers meer bijkomen en dat vele, lokale spelers onvoldoende middelen hebben om fors te investeren in een verdere gewichtsdaling van PET-preforms en -flessen. De goede geografische spreiding van de groep is een andere, cruciale troef. De cijfers van 2011 zijn een teleurstelling, maar mede door een ongelukkige samenloop van enkele negatieve elementen. De koersdaling richting 50 EUR biedt dan ook de kans op het aandeel op te pikken. Koopwaardig.

Danny Reweghs

Maar dan begon het allemaal tegen te zitten. Na een schitterende lente volgende een erg fletse zomer. Geen goed nieuws voor een preforms- en flessenproducent, waarvan 70% van de volumes bestemd is voor water en frisdranken. Bovendien was 2011 een heel atypisch jaar op het vlak van evolutie van grondstoffenprijzen (brutale stijging in het voorjaar, serieuze terugval daarna). Dat zorgde voor een slechte match tussen de inkoop van grondstoffen en de verkoop aan de klanten. Tot slot naarmate vorig jaar vorderde, kwam Europa steeds meer in de ban van de schuldencrisis. Die trof heel nadrukkelijk Zuid-Europa en verstoorde de kredietverstrekking. Resilux zag zich dan ook genoodzaakt voor liefst 1,8 miljoen EUR waardeverminderingen te boeken op 'probleemklanten'.Al die factoren opgeteld, leverde een zwak tweede semester op en bijgevolg teleurstellende jaarcijfers 2011. Vergelijkt u mee. De PET-producent krikte in het eerste semester de omzet met liefst 30,6% tot 155,2 miljoen EUR op. Na 12 maanden is die omzetgroei afgezwakt tot +23% tot 286,5 miljoen EUR. De toename is vooral een gevolg van de hogere grondstoffenprijzen. Een betere maatstaf is dan ook de toename met van de 'toegevoegde waarde'. Halfweg bijna 17% tot circa 32 miljoen EUR; op het einde van het jaar +6% tot 55,9 miljoen EUR. Eind juni klom het bedrijfsresultaat (ebit) net geen 20% tot 12,1 miljoen EUR. Eind december is de ebit met 18% gezakt tot 14,7 miljoen EUR. In de tweede jaarhelft bedroeg de ebit dus amper 2,6 miljoen EUR! De nettowinst klom nog 7,1% naar 7,6 miljoen in de periode januari-juni, maar voor januari-december is er sprake van nog 8 miljoen EUR nettowinst of een terugval met 35%. Per aandeel wordt dat een daling van 6,18 naar 4,60 EUR per aandeel. In het tweede halfjaar was er met andere woorden nog nauwelijks winst. Het dividend blijft wel gehandhaafd op 1,65 EUR bruto per aandeel. Alhoewel bewust is het oplopen van de netto financiële schuld met 45% tot 44,4 miljoen EUR toch ook opmerkelijk. Op wat langere termijn blijven de vooruitzichten voor Resilux rooskleurig. De onderneming heeft de jongste jaren zeer zwaar geïnvesteerd. De groep ziet dan ook veel kansen op een toename van het marktaandeel omdat er geen nieuwe spelers meer bijkomen en dat vele, lokale spelers onvoldoende middelen hebben om fors te investeren in een verdere gewichtsdaling van PET-preforms en -flessen. De goede geografische spreiding van de groep is een andere, cruciale troef. De cijfers van 2011 zijn een teleurstelling, maar mede door een ongelukkige samenloop van enkele negatieve elementen. De koersdaling richting 50 EUR biedt dan ook de kans op het aandeel op te pikken. Koopwaardig.Danny Reweghs