Opvallend is dat Philips voor het eerst sinds tijden weer een duidelijke indicatie geeft over het resultaat in het lopende boekjaar: de geschoonde EBITA zal in de tweede jaarhelft van dit jaar minimaal gelijk zijn aan die van vorig jaar (EUR 1.546 mln).

Daardoor zal het EBITA dit jaar maar circa 5% dalen. Herstel bij de divisie Healthcare kan in de komende twee jaar aanzienlijk bijdragen aan de winstgroei, al zal dit effect pas laat te merken zijn. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen.

Opvallend is dat Philips voor het eerst sinds tijden weer een duidelijke indicatie geeft over het resultaat in het lopende boekjaar: de geschoonde EBITA zal in de tweede jaarhelft van dit jaar minimaal gelijk zijn aan die van vorig jaar (EUR 1.546 mln). Daardoor zal het EBITA dit jaar maar circa 5% dalen. Herstel bij de divisie Healthcare kan in de komende twee jaar aanzienlijk bijdragen aan de winstgroei, al zal dit effect pas laat te merken zijn. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen.