De dreiging van inbeslagname van ons spaargeld moet zeker niet onderschat worden, maar de overheden hebben nog andere middelen ter hunner beschikking om het geld van de spaarders te ontfutselen. In dat verband moet een uitspraak van Keynes in herinnering worden gebracht.

Die schreef ooit dat de overheden door het toelaten van inflatie een belangrijk deel van de welvaart van de burgers op een stiekeme manier kan worden aangeslagen. Het probleem is momenteel dat het inflatiegevaar veronachtzaamd wordt. Sommige economen zijn zelfs van mening dat de inflatiecijfers worden gemanipuleerd.

De dreiging van inbeslagname van ons spaargeld moet zeker niet onderschat worden, maar de overheden hebben nog andere middelen ter hunner beschikking om het geld van de spaarders te ontfutselen. In dat verband moet een uitspraak van Keynes in herinnering worden gebracht. Die schreef ooit dat de overheden door het toelaten van inflatie een belangrijk deel van de welvaart van de burgers op een stiekeme manier kan worden aangeslagen. Het probleem is momenteel dat het inflatiegevaar veronachtzaamd wordt. Sommige economen zijn zelfs van mening dat de inflatiecijfers worden gemanipuleerd.