Op basis van economische groei, zelfs versnelt de groei van de Amerikaanse groei, is een dergelijke schuldengraad namelijk niet af te betalen. Toch zal die schuld ooit afgelost moeten worden en dat zal dus op een andere manier dienen te gebeuren dan op de klassieke.

Het aanslaan van ons spaargeld is een mogelijkheid, maar aanvullend kan nog een andere maatregel overwogen worden. Zullen erfenissen in de toekomst grotendeels naar de staat gaan? In Japan wordt gespeeld met het idee om erfenissen voor 80% te belasten, kwestie van de schulden afbetaald te krijgen. Dit voorbeeld kan navolging krijgen in de rest van de wereld.

Op basis van economische groei, zelfs versnelt de groei van de Amerikaanse groei, is een dergelijke schuldengraad namelijk niet af te betalen. Toch zal die schuld ooit afgelost moeten worden en dat zal dus op een andere manier dienen te gebeuren dan op de klassieke. Het aanslaan van ons spaargeld is een mogelijkheid, maar aanvullend kan nog een andere maatregel overwogen worden. Zullen erfenissen in de toekomst grotendeels naar de staat gaan? In Japan wordt gespeeld met het idee om erfenissen voor 80% te belasten, kwestie van de schulden afbetaald te krijgen. Dit voorbeeld kan navolging krijgen in de rest van de wereld.