Die indruk hebben sommigen al enkele jaren, maar ze werden onverwacht gecounterd door Bill Dudley van de Amerikaanse centrale bank. Die speelde het klaar te stellen dat de stijging van de voedselprijzen niet dadelijk zorgwekkend was aangezien de prijzen voor iPads en iPhones een dalende trend vertoonden.

Zullen de Amerikanen iPads en iPhones dus moeten gaan eten?, zo vroeg een journalist zich destijds af. Momenteel doet zich het vreemde fenomeen voor dat de voedselprijzen een vrij nauwkeurige correlatie vertonen met de evolutie van de vraag voor iPads en iPhones. Daarmee is echter de argwaan ten opzichte van de inflatiecijfers niet weggenomen.

Die indruk hebben sommigen al enkele jaren, maar ze werden onverwacht gecounterd door Bill Dudley van de Amerikaanse centrale bank. Die speelde het klaar te stellen dat de stijging van de voedselprijzen niet dadelijk zorgwekkend was aangezien de prijzen voor iPads en iPhones een dalende trend vertoonden. Zullen de Amerikanen iPads en iPhones dus moeten gaan eten?, zo vroeg een journalist zich destijds af. Momenteel doet zich het vreemde fenomeen voor dat de voedselprijzen een vrij nauwkeurige correlatie vertonen met de evolutie van de vraag voor iPads en iPhones. Daarmee is echter de argwaan ten opzichte van de inflatiecijfers niet weggenomen.