Portugal alleen zal dit jaar 7,30 miljard euro aan rente op uitstaande schulden moeten afbetalen en dat is meer dan de begroting voorziet voor onderwijs. Het bedrag komt zelfs in de buurt van het totale bedrag voorzien voor het ministerie van gezondheid.

Vanwege de hoge schuldengraad kunnen de Zuid-Europese landen geen nieuwe investeringen meer doen. Volgens Garcia Pascual kan de situatie slechts verbeteren wanneer er wordt gedacht aan radicale hervormingen, maar daar lijkt de tijdsgeest vooralsnog niet rijp voor te zijn. Een herstructurering van de schulden zou een alternatieve oplossing kunnen bieden.

Portugal alleen zal dit jaar 7,30 miljard euro aan rente op uitstaande schulden moeten afbetalen en dat is meer dan de begroting voorziet voor onderwijs. Het bedrag komt zelfs in de buurt van het totale bedrag voorzien voor het ministerie van gezondheid. Vanwege de hoge schuldengraad kunnen de Zuid-Europese landen geen nieuwe investeringen meer doen. Volgens Garcia Pascual kan de situatie slechts verbeteren wanneer er wordt gedacht aan radicale hervormingen, maar daar lijkt de tijdsgeest vooralsnog niet rijp voor te zijn. Een herstructurering van de schulden zou een alternatieve oplossing kunnen bieden.