Martin Schulz, senior economist bij het Fujitsu Research Institute, vreest dat de rampzalige toestand waarin de perifere landen zich economisch bevinden het deflatierisico gevoelig doen toenemen. De sanering van de Europese banksector vormt daarbij een extra gevaar.

Na de financiële crisis in Japan moesten de banken zich herstructureren, wat niet zonder gevolgen bleef voor de kredietverstrekking aan de bedrijven. Die bedrijven zagen zich op hun beurt genoodzaakt te herstructureren, wat de deflatoire tendens nog versterkte. Hetzelfde dreigt nu in Europa te gebeuren.

Martin Schulz, senior economist bij het Fujitsu Research Institute, vreest dat de rampzalige toestand waarin de perifere landen zich economisch bevinden het deflatierisico gevoelig doen toenemen. De sanering van de Europese banksector vormt daarbij een extra gevaar. Na de financiële crisis in Japan moesten de banken zich herstructureren, wat niet zonder gevolgen bleef voor de kredietverstrekking aan de bedrijven. Die bedrijven zagen zich op hun beurt genoodzaakt te herstructureren, wat de deflatoire tendens nog versterkte. Hetzelfde dreigt nu in Europa te gebeuren.