Het lopende operationele resultaat bedraagt 10,7miljoen euro, een toename met 16%. Dit resultaat bevestigt de trend die al in 2009 werd waargenomen. Alle vier de activiteiten van de groep dragen bij tot de groei van het resultaat.

Overeenkomstig de prognoses die werden bekendgemaakt aan het eind van het boekjaar 2009, bevestigt de directie van de groep dat 2010, bij een vergelijkbare perimeter, opnieuw een groei-jaar wordt.

Bovendien maakte de Econocom-groep aan het eind van het eerste semester van 2010 bekend dat ze exclusieve onderhandelingen voert met de Société Générale met het oog op de overname van de groep ECS door Econocom.

De ondertekening zou moeten plaatsvinden tussen eind juli en begin september, zodat de operatie uiterlijk in oktober 2010 kan worden afgerond.

Het lopende operationele resultaat bedraagt 10,7miljoen euro, een toename met 16%. Dit resultaat bevestigt de trend die al in 2009 werd waargenomen. Alle vier de activiteiten van de groep dragen bij tot de groei van het resultaat. Overeenkomstig de prognoses die werden bekendgemaakt aan het eind van het boekjaar 2009, bevestigt de directie van de groep dat 2010, bij een vergelijkbare perimeter, opnieuw een groei-jaar wordt. Bovendien maakte de Econocom-groep aan het eind van het eerste semester van 2010 bekend dat ze exclusieve onderhandelingen voert met de Société Générale met het oog op de overname van de groep ECS door Econocom. De ondertekening zou moeten plaatsvinden tussen eind juli en begin september, zodat de operatie uiterlijk in oktober 2010 kan worden afgerond.