De geldcreatie door de centrale banken heeft niet geleid tot meer inflatie omdat de banken het vers gedrukte geld hebben vastgehouden. Het is dus niet opgeslorpt door de economie, zoals natuurlijk de bedoeling was. De centrale banken mikten op meer economische groei en dat is dus niet gelukt.

Zulks blijkt onder andere uit het feit dat de lonen niet zijn gestegen. Het uitblijven van een loonstijging wijst op zijn beurt weer op het afwezig zijn van inflatiegevaar. Zonder looninflatie kan er geen sprake zijn van inflatie, om nog maar te zwijgen van hyperinflatie.

De geldcreatie door de centrale banken heeft niet geleid tot meer inflatie omdat de banken het vers gedrukte geld hebben vastgehouden. Het is dus niet opgeslorpt door de economie, zoals natuurlijk de bedoeling was. De centrale banken mikten op meer economische groei en dat is dus niet gelukt. Zulks blijkt onder andere uit het feit dat de lonen niet zijn gestegen. Het uitblijven van een loonstijging wijst op zijn beurt weer op het afwezig zijn van inflatiegevaar. Zonder looninflatie kan er geen sprake zijn van inflatie, om nog maar te zwijgen van hyperinflatie.