The Trading Dead definieert zombiebedrijven die alleen nog maar in staat zijn om de rente op de openstaande kredieten terug te betalen, maar niet meer dan dat. De waarde van de activa blijft anderzijds ruimschoots onder de waarde van de nog openstaande schulden.

Volgens The Trading Dead zou het laten vallen van die zombiebedrijven een herstel van de Britse economie in een hogere versnelling brengen. Het Adam Smith Institute berekende dat er ongeveer 100.000 zombiebedrijven zijn die alleen dankzij de lage rente het hoofd boven water kunnen houden.

The Trading Dead definieert zombiebedrijven die alleen nog maar in staat zijn om de rente op de openstaande kredieten terug te betalen, maar niet meer dan dat. De waarde van de activa blijft anderzijds ruimschoots onder de waarde van de nog openstaande schulden. Volgens The Trading Dead zou het laten vallen van die zombiebedrijven een herstel van de Britse economie in een hogere versnelling brengen. Het Adam Smith Institute berekende dat er ongeveer 100.000 zombiebedrijven zijn die alleen dankzij de lage rente het hoofd boven water kunnen houden.