Het resultaat voor het volledige jaar 2013 bedroeg -65,1 miljoen EUR, in vergelijking met een resultaat van -198,4 miljoen EUR in 2012.

De daling van het verlies over het vierde kwartaal en over 2013 is voornamelijk te wijten aan lagere niet-recurrente opbrengsten/ (kosten).

Het resultaat voor het volledige jaar 2013 bedroeg -65,1 miljoen EUR, in vergelijking met een resultaat van -198,4 miljoen EUR in 2012. De daling van het verlies over het vierde kwartaal en over 2013 is voornamelijk te wijten aan lagere niet-recurrente opbrengsten/ (kosten).