Duurzame energie wordt stilaan goedkoper dan energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. De komende jaren zal de prijs van zonne- en windenergie in snel tempo blijven afnemen. België heeft dan ook als doel vooropgesteld tegen 2050 enkel nog energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken. Daarin vertegenwoordigt windenergie al de derde plaats.
...