Tegen zilver spelen de vele industriële toepassingen die dit edelmetaal heeft, maar ook de twijfels of de zilverprijs wel echt in staat is om de bewegingen bij de andere edelmetalen te volgen.

Aan 13 dollar per troy ounce is zilver zonder enige twijfel goedkoop, de prijs is meer dan 70 keer minder dan de goudprijs. Op korte termijn kan de zilverprijs onder druk blijven staan, maar de vooruitzichten op langere termijn zien er een stuk beter uit. Zilver kan namelijk profiteren van de opleving van de vraag naar industriële metalen.

Jeffrey Nichols, managing director bij American Precious Metals Advisors en bij NicholsOnGold.com, vindt het niet meer dan normaal dat de prijsevolutie bij zilver veel volatieler is dan die bij goud. Het industrieel karakter van zilver brengt mee dat er grotere risico's aan verbonden zijn.

Nochtans zijn er factoren die er op kunnen wijzen dat 'poor-man's gold', zoals zilver ook wel wordt genoemd, op termijn een forse herstelbeweging kan gaan uitvoeren. Vooral in 2008 is het verschil tussen de goud- en zilverprijs fors toegenomen. Goud werd vorig jaar 5,50% duurder, zilver 28% goedkoper.

Julian Phillips, uitgever van SilverForecaster.com, wijt de zwakke prestaties van zilver vooral aan een sterke terugval van de vraag vanuit de hoek van de beleggers. Die terugval is zelfs nog sterker dan die uit industriële hoek.

Historisch gezien is zilver zelfs zonder meer spotgoedkoop. Vanaf de oudheid - pakweg vanaf 600 voor Christus - bedroeg de verhouding tussen de goud- en de zilverprijs ongeveer 15.

Die verhouding stemt ongeveer overeen met de beschikbare voorraden. Er is 15 keer meer zilver beschikbaar dan dat er goud beschikbaar is. Vanaf het einde van de 19de eeuw is de verhouding gaan oplopen.

Tegen 1980 was de verhouding echter teruggevallen tot het historisch gemiddelde van 15, om nadien weer te gaan stijgen. Die opwaartse beweging heeft in de afgelopen jaren nog aan snelheid gewonnen.

De huidige discount is één van de hoogste die ooit werd opgetekend. Daar kan echter snel verandering in gaan komen. De zilverprijs stijgt namelijk sneller dan goud in een opwaartse beweging. Wanneer het goud weer gaat stijgen, moet u zodoende het zilver goed in de gaten houden.

Tegen zilver spelen de vele industriële toepassingen die dit edelmetaal heeft, maar ook de twijfels of de zilverprijs wel echt in staat is om de bewegingen bij de andere edelmetalen te volgen. Aan 13 dollar per troy ounce is zilver zonder enige twijfel goedkoop, de prijs is meer dan 70 keer minder dan de goudprijs. Op korte termijn kan de zilverprijs onder druk blijven staan, maar de vooruitzichten op langere termijn zien er een stuk beter uit. Zilver kan namelijk profiteren van de opleving van de vraag naar industriële metalen. Jeffrey Nichols, managing director bij American Precious Metals Advisors en bij NicholsOnGold.com, vindt het niet meer dan normaal dat de prijsevolutie bij zilver veel volatieler is dan die bij goud. Het industrieel karakter van zilver brengt mee dat er grotere risico's aan verbonden zijn. Nochtans zijn er factoren die er op kunnen wijzen dat 'poor-man's gold', zoals zilver ook wel wordt genoemd, op termijn een forse herstelbeweging kan gaan uitvoeren. Vooral in 2008 is het verschil tussen de goud- en zilverprijs fors toegenomen. Goud werd vorig jaar 5,50% duurder, zilver 28% goedkoper. Julian Phillips, uitgever van SilverForecaster.com, wijt de zwakke prestaties van zilver vooral aan een sterke terugval van de vraag vanuit de hoek van de beleggers. Die terugval is zelfs nog sterker dan die uit industriële hoek. Historisch gezien is zilver zelfs zonder meer spotgoedkoop. Vanaf de oudheid - pakweg vanaf 600 voor Christus - bedroeg de verhouding tussen de goud- en de zilverprijs ongeveer 15. Die verhouding stemt ongeveer overeen met de beschikbare voorraden. Er is 15 keer meer zilver beschikbaar dan dat er goud beschikbaar is. Vanaf het einde van de 19de eeuw is de verhouding gaan oplopen. Tegen 1980 was de verhouding echter teruggevallen tot het historisch gemiddelde van 15, om nadien weer te gaan stijgen. Die opwaartse beweging heeft in de afgelopen jaren nog aan snelheid gewonnen. De huidige discount is één van de hoogste die ooit werd opgetekend. Daar kan echter snel verandering in gaan komen. De zilverprijs stijgt namelijk sneller dan goud in een opwaartse beweging. Wanneer het goud weer gaat stijgen, moet u zodoende het zilver goed in de gaten houden.