Meerwaarden als particulier

De aandelenbelegger is grotendeels ontsnapt aan het fiscale opbod van Di Rupo. Grotendeels, want de belastingen verhogen ook voor hem onder de vorm van hogere beurstaksen. Verder is het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor dividenden afgeschaft. Elk dividend is voortaan belastbaar aan 25%. Het voorstel van Di Rupo om de meerwaarden op aandelen te belasten aan 50%, heeft het niet gehaald. Meerwaarden op aandelen blijven dus belastingvrij voor de particulier, althans voor zover de particulier handelt als een 'goed huisvader'.

Maar wanneer handelt een particulier als 'goed huisvader' en dus niet speculatief? Als een particulier speculatief omgaat met de aandelenbeleggingen is de meerwaarde belast aan 33%. De vraag wat een goed huisvader is, is dus fiscaal cruciaal. Jammer genoeg is op deze vraag geen zwart/wit-antwoord te geven. Wat in deze positief is, is dat de fiscus aanvaardt dat een beursmeerwaarde niet speculatief kan zijn (Comm. IB, nr. 90/8, 4°). Sommigen stellen immers dat de beurs per definitie speculatief is. Dat is natuurlijk niet zo en de fiscus erkent dit. Een goed huisvader moet diversifiëren. Dat betekent beleggen in een huis, aandelen, obligaties, etc.

Maar wanneer overschrijd je de grens? Wanneer wordt de 'goede huisvader' een speculant ? Hier is een individuele beoordeling op zijn plaats; ieder geval is immers anders. De rode draad is of men risico's neemt waardoor het privé vermogen in gevaar komt. Met geleend geld aandelen kopen is bijvoorbeeld uit den boze. Ook day traders zijn soms speculatief of zelfs beroepsmatig bezig. Eigenlijk moet je je afvragen wat een normale goede huisvader zou doen in gelijkaardige omstandigheden.

Beleggen via een vennootschap?

Als je lot op dat vlak onzeker wordt, moet je er als belegger misschien voor opteren om te beleggen via een vennootschap. Maar wat is dan het fiscale lot van de meerwaarde? Ben je dan eindelijk in het fiscale land van melk en honing beland? Dat was in het verleden zeker zo. Meerwaarden op aandelen zijn immers niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Daartegenover staat dat de minderwaarden niet aftrekbaar zijn.

Maar ook hier roert Di Rupo zich. Sinds kort zijn aandelenmeerwaarden op korte termijn belastbaar aan een afzonderlijk tarief van 25%. Een meerwaarde op korte termijn heeft betrekking op aandelen die minder dan één jaar zijn aangehouden. De vrijstelling wordt dus verder uitgehold. Daarbij komt dat de minderwaarden niet aftrekbaar blijven. Dus ook in de vennootschap wordt de aandelenbelegger belaagd.

Zowel voor de particulier als voor de vennootschap is de enige bescherming, een klassieke buy and hold strategie. Enkel die beleggers lijken de aanvallen van Di Rupo te kunnen pareren. Volg de discussie mee via Twitter via @Anton_Rivus.

Anton van Zantbeek

Rivus Advocaten

Meerwaarden als particulierDe aandelenbelegger is grotendeels ontsnapt aan het fiscale opbod van Di Rupo. Grotendeels, want de belastingen verhogen ook voor hem onder de vorm van hogere beurstaksen. Verder is het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor dividenden afgeschaft. Elk dividend is voortaan belastbaar aan 25%. Het voorstel van Di Rupo om de meerwaarden op aandelen te belasten aan 50%, heeft het niet gehaald. Meerwaarden op aandelen blijven dus belastingvrij voor de particulier, althans voor zover de particulier handelt als een 'goed huisvader'. Maar wanneer handelt een particulier als 'goed huisvader' en dus niet speculatief? Als een particulier speculatief omgaat met de aandelenbeleggingen is de meerwaarde belast aan 33%. De vraag wat een goed huisvader is, is dus fiscaal cruciaal. Jammer genoeg is op deze vraag geen zwart/wit-antwoord te geven. Wat in deze positief is, is dat de fiscus aanvaardt dat een beursmeerwaarde niet speculatief kan zijn (Comm. IB, nr. 90/8, 4°). Sommigen stellen immers dat de beurs per definitie speculatief is. Dat is natuurlijk niet zo en de fiscus erkent dit. Een goed huisvader moet diversifiëren. Dat betekent beleggen in een huis, aandelen, obligaties, etc. Maar wanneer overschrijd je de grens? Wanneer wordt de 'goede huisvader' een speculant ? Hier is een individuele beoordeling op zijn plaats; ieder geval is immers anders. De rode draad is of men risico's neemt waardoor het privé vermogen in gevaar komt. Met geleend geld aandelen kopen is bijvoorbeeld uit den boze. Ook day traders zijn soms speculatief of zelfs beroepsmatig bezig. Eigenlijk moet je je afvragen wat een normale goede huisvader zou doen in gelijkaardige omstandigheden.Beleggen via een vennootschap?Als je lot op dat vlak onzeker wordt, moet je er als belegger misschien voor opteren om te beleggen via een vennootschap. Maar wat is dan het fiscale lot van de meerwaarde? Ben je dan eindelijk in het fiscale land van melk en honing beland? Dat was in het verleden zeker zo. Meerwaarden op aandelen zijn immers niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Daartegenover staat dat de minderwaarden niet aftrekbaar zijn. Maar ook hier roert Di Rupo zich. Sinds kort zijn aandelenmeerwaarden op korte termijn belastbaar aan een afzonderlijk tarief van 25%. Een meerwaarde op korte termijn heeft betrekking op aandelen die minder dan één jaar zijn aangehouden. De vrijstelling wordt dus verder uitgehold. Daarbij komt dat de minderwaarden niet aftrekbaar blijven. Dus ook in de vennootschap wordt de aandelenbelegger belaagd. Zowel voor de particulier als voor de vennootschap is de enige bescherming, een klassieke buy and hold strategie. Enkel die beleggers lijken de aanvallen van Di Rupo te kunnen pareren. Volg de discussie mee via Twitter via @Anton_Rivus. Anton van ZantbeekRivus Advocaten