Daarbij is het dilemma volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat de test niet te zwak mag zijn, zodat deze te weinig vertrouwen biedt, maar anderzijds ook niet te streng, omdat het daarmee de zorgen omtrent de stabiliteit van de bankensector aanwakkert.

De econoom Sinn van de IFO vindt de huidige voorstellen te zwak. De leningen die in het bankenboek staan en die in principe tot het einde van de looptijden worden aangehouden, zouden namelijk weer niet onderhevig zijn aan de test en mogen dus op nominale waarde worden gewaardeerd.

Daarbij is het dilemma volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat de test niet te zwak mag zijn, zodat deze te weinig vertrouwen biedt, maar anderzijds ook niet te streng, omdat het daarmee de zorgen omtrent de stabiliteit van de bankensector aanwakkert. De econoom Sinn van de IFO vindt de huidige voorstellen te zwak. De leningen die in het bankenboek staan en die in principe tot het einde van de looptijden worden aangehouden, zouden namelijk weer niet onderhevig zijn aan de test en mogen dus op nominale waarde worden gewaardeerd.