Het is dan ook niet te verwonderen dat in de landen in het zuiden - maar ook in het oosten - van Europa de meeste respondenten bereid zijn om van land te veranderen om hun kans op werk te verhogen: haast een op drie respondenten in Italië, Spanje, Polen en Roemenië.

In België is de werkloosheid, en dan vooral de jongerenwerkloosheid, minder gestegen dan in die landen.

Toch blijkt dat een groot aantal respondenten (21%) zegt te overwegen om naar een ander land te verhuizen om hun beroepssituatie te verbeteren: dat is iets minder dan Frankrijk (26%), maar veel meer dan bij de Duitse of Nederlandse buren.

Bekijken we de groep met de jongste werknemers (25-34 jaar), dan zegt volgens ING een op drie respondenten een verhuizing naar het buitenland in overweging te nemen (algemeen genomen blijkt dit aantal lager bij vrouwen dan bij mannen; zij zijn minder geneigd om ver van hun familie of vrienden te gaan wonen). Misschien omdat ze hun droomhuis nog niet hebben gevonden?

Het is dan ook niet te verwonderen dat in de landen in het zuiden - maar ook in het oosten - van Europa de meeste respondenten bereid zijn om van land te veranderen om hun kans op werk te verhogen: haast een op drie respondenten in Italië, Spanje, Polen en Roemenië. In België is de werkloosheid, en dan vooral de jongerenwerkloosheid, minder gestegen dan in die landen. Toch blijkt dat een groot aantal respondenten (21%) zegt te overwegen om naar een ander land te verhuizen om hun beroepssituatie te verbeteren: dat is iets minder dan Frankrijk (26%), maar veel meer dan bij de Duitse of Nederlandse buren. Bekijken we de groep met de jongste werknemers (25-34 jaar), dan zegt volgens ING een op drie respondenten een verhuizing naar het buitenland in overweging te nemen (algemeen genomen blijkt dit aantal lager bij vrouwen dan bij mannen; zij zijn minder geneigd om ver van hun familie of vrienden te gaan wonen). Misschien omdat ze hun droomhuis nog niet hebben gevonden?