Alain Wirtz, CEO van Zetes: "We zijn erg verheugd dat Zetes werd geselecteerd door de FOD Buitenlandse Zaken op basis van uiterst strenge criteria. De vereisten op het vlak van identificatie worden zowel op Europees als op internationaal niveau steeds strikter. De Europese Unie verplicht de opname van biometrische gegevens in paspoorten en visums terwijl de ICAO de standaarden bepaalt voor met name de visuele eigenschappen van de foto's. Om een tegelijk robuuste en flexibele oplossing te ontwikkelen ("heavy" en "light" cabines) die beantwoordt aan de behoeften van de landen die overeenkomstig deze nieuwe vereisten moeten gaan werken, hebben we ons gebaseerd op de knowhow die we opdeden in het kader van andere projecten zoals Biodev II en Côte d'Ivoire. Hierdoor zal België beter beveiligde documenten kunnen aanbieden waardoor de bestrijding van identiteitsdiefstal- en fraude nog doeltreffender zal worden."

Alain Wirtz, CEO van Zetes: "We zijn erg verheugd dat Zetes werd geselecteerd door de FOD Buitenlandse Zaken op basis van uiterst strenge criteria. De vereisten op het vlak van identificatie worden zowel op Europees als op internationaal niveau steeds strikter. De Europese Unie verplicht de opname van biometrische gegevens in paspoorten en visums terwijl de ICAO de standaarden bepaalt voor met name de visuele eigenschappen van de foto's. Om een tegelijk robuuste en flexibele oplossing te ontwikkelen ("heavy" en "light" cabines) die beantwoordt aan de behoeften van de landen die overeenkomstig deze nieuwe vereisten moeten gaan werken, hebben we ons gebaseerd op de knowhow die we opdeden in het kader van andere projecten zoals Biodev II en Côte d'Ivoire. Hierdoor zal België beter beveiligde documenten kunnen aanbieden waardoor de bestrijding van identiteitsdiefstal- en fraude nog doeltreffender zal worden."