-Het netto resultaat van het eerste semester 2009 bedraagt €3 miljoen, of de helft van de winst van 2008

-De omzet van de Groep bedraagt € 83,9 miljoen, of een daling met 11,2% ten opzichte van H1 2008 maar een lichte stijging ten opzichte van H2 2008 (+0,8%)

-De courante EBITDA bedraagt € 7,1 miljoen, -10,9% ten opzichte van H1 2008 en -2,7% ten opzichte van H2 2008

-Goods ID: vertraging in de projecten, maar deels opgevangen door de recurring business

-Omzet bedraagt € 65 miljoen (-17,9% ten opzichte van H1 2008)

-Bruto marge stijgt met 4,1 punt, tot 45% van de omzet

-Courante EBITDA bedraagt € 4,3 miljoen (-39,4% ten opzichte van H1 2008)

People ID: uitstekende groei en rentabiliteit

Omzet bedraagt € 18,8 miljoen, een stijging met 23,5% ten opzicht van H1 2008 en met 33,8% ten opzichte van H2 2008

-Courante EBITDA bedraagt € 4,1 miljoen, een stijging met 80,7% ten opzichte van H1 2008 en met 178,3% ten opzichte van H2 2008

Zetes gaf volgende guidance:

In Goods ID hangt de herneming van de groei af van het verloop van de huidige economische crisis. De situatie kan regio per regio verschillen. Zetes heeft eerder aangehaald dat haar filiaal in het Verenigd Koninkrijk het eerste was om de crisis te doorstaan en opnieuw is beginnen groeien vanaf het einde

van vorig jaar en vooral aan het begin van 2009. Het uit de crisis komen in continentaal Europa, waarvan het tijdstip per land kan variëren, zou voor Zetes een nieuwe groei moeten betekenen en een versteviging van haar concurrentiële positie.

Hoe het ook zij, de Goods ID divisie heeft de toepasbaarheid van haar economisch model aangetoond, een model dat gebaseerd is op een aanzienlijk deel services en op een stabiele basis van recurrente business.

In alle filialen laat de sterkste daling zich namelijk voelen in de verkoop van hardware, die gepaard gaat met een kleinere marge, terwijl de verkoop van software en services stand houdt en er in sommige landen zelfs op vooruit gaat.

Deze strategie, die in de eerste plaats werd ingevoerd

omwille van een behoefte aan differentiatie, werpt haar vruchten af in een periode van economische vertraging en een beperking van de investeringen.

Hoewel het aantal geplaatste orders zijn niveau van voor de crisis niet bereikt, beschikken enkele filialen vandaag over back logs die aanzienlijker zijn dan aan het einde van vorig jaar en de divisie heeft bewezen in staat te zijn winstgevend te blijven bij een lagere omzet.

In People ID is de impact van de crisis haast onbestaande. Het merendeel van de contracten zijn lange termijnprojecten die worden gefinancierd door de Staten (of haar burgers) of door supranationale organisaties.

De verkoops- en beslissingscycli zijn uiterst lang maar eens een akkoord wordt bereikt, wordt de uitvoering niet meer in vraag gesteld.

Tot slot, rekening houdend met de actuele context die niet significant verbetert, maar ook niet langer verslechtert, tracht de Zetes Groep om gedurende het tweede halfjaar de resultaten van het eerste halfjaar te evenaren.

-Het netto resultaat van het eerste semester 2009 bedraagt €3 miljoen, of de helft van de winst van 2008-De omzet van de Groep bedraagt € 83,9 miljoen, of een daling met 11,2% ten opzichte van H1 2008 maar een lichte stijging ten opzichte van H2 2008 (+0,8%)-De courante EBITDA bedraagt € 7,1 miljoen, -10,9% ten opzichte van H1 2008 en -2,7% ten opzichte van H2 2008-Goods ID: vertraging in de projecten, maar deels opgevangen door de recurring business -Omzet bedraagt € 65 miljoen (-17,9% ten opzichte van H1 2008)-Bruto marge stijgt met 4,1 punt, tot 45% van de omzet-Courante EBITDA bedraagt € 4,3 miljoen (-39,4% ten opzichte van H1 2008)People ID: uitstekende groei en rentabiliteit Omzet bedraagt € 18,8 miljoen, een stijging met 23,5% ten opzicht van H1 2008 en met 33,8% ten opzichte van H2 2008-Courante EBITDA bedraagt € 4,1 miljoen, een stijging met 80,7% ten opzichte van H1 2008 en met 178,3% ten opzichte van H2 2008Zetes gaf volgende guidance:In Goods ID hangt de herneming van de groei af van het verloop van de huidige economische crisis. De situatie kan regio per regio verschillen. Zetes heeft eerder aangehaald dat haar filiaal in het Verenigd Koninkrijk het eerste was om de crisis te doorstaan en opnieuw is beginnen groeien vanaf het eindevan vorig jaar en vooral aan het begin van 2009. Het uit de crisis komen in continentaal Europa, waarvan het tijdstip per land kan variëren, zou voor Zetes een nieuwe groei moeten betekenen en een versteviging van haar concurrentiële positie.Hoe het ook zij, de Goods ID divisie heeft de toepasbaarheid van haar economisch model aangetoond, een model dat gebaseerd is op een aanzienlijk deel services en op een stabiele basis van recurrente business. In alle filialen laat de sterkste daling zich namelijk voelen in de verkoop van hardware, die gepaard gaat met een kleinere marge, terwijl de verkoop van software en services stand houdt en er in sommige landen zelfs op vooruit gaat. Deze strategie, die in de eerste plaats werd ingevoerdomwille van een behoefte aan differentiatie, werpt haar vruchten af in een periode van economische vertraging en een beperking van de investeringen.Hoewel het aantal geplaatste orders zijn niveau van voor de crisis niet bereikt, beschikken enkele filialen vandaag over back logs die aanzienlijker zijn dan aan het einde van vorig jaar en de divisie heeft bewezen in staat te zijn winstgevend te blijven bij een lagere omzet.In People ID is de impact van de crisis haast onbestaande. Het merendeel van de contracten zijn lange termijnprojecten die worden gefinancierd door de Staten (of haar burgers) of door supranationale organisaties. De verkoops- en beslissingscycli zijn uiterst lang maar eens een akkoord wordt bereikt, wordt de uitvoering niet meer in vraag gesteld. Tot slot, rekening houdend met de actuele context die niet significant verbetert, maar ook niet langer verslechtert, tracht de Zetes Groep om gedurende het tweede halfjaar de resultaten van het eerste halfjaar te evenaren.