Een en ander blijkt uit de voorlopige uitslagen van de resultaten. Meer bijzonderheden daaromtrent zullen binnen enkele dagen worden bekendgemaakt. 4 mei is in dat verband een belangrijke datum.

Eerder werd al gesuggereerd dat Citigroup en Bank of America, twee van de Amerikaanse zwaargewichten in de banksector, gefaald zouden hebben in de testen. De namen van de vier andere banken zijn nog niet bekend.

Een en ander blijkt uit de voorlopige uitslagen van de resultaten. Meer bijzonderheden daaromtrent zullen binnen enkele dagen worden bekendgemaakt. 4 mei is in dat verband een belangrijke datum. Eerder werd al gesuggereerd dat Citigroup en Bank of America, twee van de Amerikaanse zwaargewichten in de banksector, gefaald zouden hebben in de testen. De namen van de vier andere banken zijn nog niet bekend.