Secure Communication Systems groeide met 13% (+6.3 miljoen EUR), voornamelijk dankzij de groei in het Marine segment en de voortdurende VoIP ontwikkelingen. Het recurrente EBITDA verbeterde met 41.5%.

De langzame bestellingen in de System Integration afdeling en de vertraagde realisatie van voorziene besparingen hebben het EBITDA negatief beïnvloed.

Het resultaat van de totale besparingen van de reorganisatiemaatregelen van 2008 zullen pas genoteerd kunnen worden vanaf het tweede kwartaal 2009.

De Networks afdeling1 genereert een licht negatieve EBITDA, terwijl zowel MCCN als ChuChubi beiden een bijkomende doch trage toename kennen van het aantal gebruikers.

De recurrente EBITDA van de groep daalde naar -2.6 miljoen EUR. Het netto resultaat van de groep bedroeg -13.5 miljoen EUR.

In de context van het verzekeren van de rentabiliteit van de onderneming, werden desinvesteringsprocessen opgestart, voornamelijk voor de System Integration activiteiten. De eerste concrete resultaten van deze processen worden verwacht binnen een aantal weken.

Secure Communication Systems groeide met 13% (+6.3 miljoen EUR), voornamelijk dankzij de groei in het Marine segment en de voortdurende VoIP ontwikkelingen. Het recurrente EBITDA verbeterde met 41.5%.De langzame bestellingen in de System Integration afdeling en de vertraagde realisatie van voorziene besparingen hebben het EBITDA negatief beïnvloed. Het resultaat van de totale besparingen van de reorganisatiemaatregelen van 2008 zullen pas genoteerd kunnen worden vanaf het tweede kwartaal 2009.De Networks afdeling1 genereert een licht negatieve EBITDA, terwijl zowel MCCN als ChuChubi beiden een bijkomende doch trage toename kennen van het aantal gebruikers.De recurrente EBITDA van de groep daalde naar -2.6 miljoen EUR. Het netto resultaat van de groep bedroeg -13.5 miljoen EUR.In de context van het verzekeren van de rentabiliteit van de onderneming, werden desinvesteringsprocessen opgestart, voornamelijk voor de System Integration activiteiten. De eerste concrete resultaten van deze processen worden verwacht binnen een aantal weken.