De baby-boomer generatie koopt staatsobligaties alsof die in de toekomst niet hoeven terugbetaald te worden. Bovendien geloven ze dat de rente in de komende twee tot drie jaar laag gaat blijven.

Gattiker waarschuwt dat ze daarmee wel eens de bal kunnen misslaan. Vroeg of laat kan er inflatie komen, met alle gevolgen van dien. Andere economen geloven echter wel degelijk dat de rente nog enkele jaren historisch laag kan blijven.

Het betreft met name de economen die er van uitgaan dat we voor een langere periode van deflatie staan. In zo'n scenario zou de langetermijnrente tot vrijwel nul dalen, waardoor de obligatiekoersen nog verder kunnen stijgen. Het valt nog af te wachten welk van beide scenario's realiteit gaat worden.

De baby-boomer generatie koopt staatsobligaties alsof die in de toekomst niet hoeven terugbetaald te worden. Bovendien geloven ze dat de rente in de komende twee tot drie jaar laag gaat blijven. Gattiker waarschuwt dat ze daarmee wel eens de bal kunnen misslaan. Vroeg of laat kan er inflatie komen, met alle gevolgen van dien. Andere economen geloven echter wel degelijk dat de rente nog enkele jaren historisch laag kan blijven. Het betreft met name de economen die er van uitgaan dat we voor een langere periode van deflatie staan. In zo'n scenario zou de langetermijnrente tot vrijwel nul dalen, waardoor de obligatiekoersen nog verder kunnen stijgen. Het valt nog af te wachten welk van beide scenario's realiteit gaat worden.