Veel beleggers werden verblind door de hyperinflationisten die te pas en te onpas kwamen verklaren dat de goudprijs door het plafond zou vliegen. Het goud heeft inderdaad een stierenmarkt achter de rug die 12 jaar heeft geduurd, maar het vet lijkt momenteel van de soep.

Het uiteenspatten van een zeepbel gebeurt altijd volgens hetzelfde patroon: eerst krijgen we een forse daling (in het geval van het goud is dat al tweemaal gebeurd), gevolgd door een redelijk prijsherstel waarna uiteindelijk de definitieve klap wordt toegebracht.

Veel beleggers werden verblind door de hyperinflationisten die te pas en te onpas kwamen verklaren dat de goudprijs door het plafond zou vliegen. Het goud heeft inderdaad een stierenmarkt achter de rug die 12 jaar heeft geduurd, maar het vet lijkt momenteel van de soep. Het uiteenspatten van een zeepbel gebeurt altijd volgens hetzelfde patroon: eerst krijgen we een forse daling (in het geval van het goud is dat al tweemaal gebeurd), gevolgd door een redelijk prijsherstel waarna uiteindelijk de definitieve klap wordt toegebracht.