In het ergste geval zouden problemen bij Hypo Alpe Aldria zelfs kunnen leiden tot een nieuwe crisissituatie in de Europese bankensector, want de kans is groot dat deze bank in moeilijkheden niet zal kunnen voldoen aan verplichtingen ten opzichte van andere banken.

De ironie van het lot zou er dus toe kunnen leiden dat Europa opnieuw in nauwe schoentjes raakt als gevolg van problemen in één van de weinige landen die nog steeds een triple A-rating hebben. Overigens moet nog steeds worden aangetoond dat de problemen bij Hypo Alpe Aldria inderdaad veel groter zijn door sommigen wordt gevreesd.

In het ergste geval zouden problemen bij Hypo Alpe Aldria zelfs kunnen leiden tot een nieuwe crisissituatie in de Europese bankensector, want de kans is groot dat deze bank in moeilijkheden niet zal kunnen voldoen aan verplichtingen ten opzichte van andere banken. De ironie van het lot zou er dus toe kunnen leiden dat Europa opnieuw in nauwe schoentjes raakt als gevolg van problemen in één van de weinige landen die nog steeds een triple A-rating hebben. Overigens moet nog steeds worden aangetoond dat de problemen bij Hypo Alpe Aldria inderdaad veel groter zijn door sommigen wordt gevreesd.