Het is daarom nog veel te vroeg om te veronderstellen dat belangrijke beleidsbepalers een op de toekomst gerichte benadering voor de problemen van vandaag de dag volledig omarmen en dat een geloofwaardige oplossing op lange termijn definitief binnen handbereik ligt.

Het toont niettemin aan dat een verandering van zienswijze mogelijk is bij personen en instellingen die ooit als zeer dogmatisch werden beschouwd, en het zou dan ook kunnen leiden tot een grotere bereidheid bij andere beleidsmakers om geleidelijk in dezelfde richting op te schuiven.

Dat zou ook kunnen bijdragen aan een meer flexibele benadering van de Trojka in zijn pogingen om de crisis in de Eurozone in de juiste richting te leiden.

Onzekerheid troef

Het blijft volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen erg onzeker of het economische beleid genoeg zal veranderen om de wereldeconomie weer op het pad van duurzaam herstel te brengen.

Immers, de onevenwichtigheden in het systeem zijn nog groot en de bereidheid van beleidsmakers om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit is nog beperkt.

Tegelijkertijd is er sprake van vooruitgang, en de financiële markten lijken meer re reageren op kleine koersveranderingen dan op de feitelijke stand van zaken op een bepaald moment.

En dat is terecht, omdat de problemen inmiddels wel bekend zijn en grotendeels ingeprijsd.

Met een onconventioneel beleid van de centrale banken, geleidelijk herstel van weeffouten in de Eurozone en voorzichtige signalen in de richting van een meer open benadering van het begrotingsbeleid, is de positieve ondertoon van de markten in de laatste maanden begrijpelijk.

In de huidige situatie, waarin sentiment, activiteit in de reële economie en beoordelingen van ratingbureaus zeer sterk afhangen van de stemmingswisselingen op de financiële markten, kan al gauw een zichzelf voedende positieve dynamiek ontstaan.

Het zou in wezen de omkering zijn van de frequente, negatieve onderlinge beïnvloeding tussen deze factoren die we de afgelopen vijf jaar konden waarnemen.

Voor beleggers schijnt dit in de laatste maanden van het jaar een reden te zijn om meer risico's te accepteren, voor economisten zou het volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen een reden kunnen zijn om iets optimistischer te worden over de toekomst van de Eurozone en de kracht van het komende cyclische herstel.

Dat optimisme alleen al zou kunnen helpen om een eigen realiteit te creëren. Van Nieuwenhuijzen hoopt daarom dat meer mensen zich open opstellen en dat het positieve sentiment snel gemeengoed zal worden.

Het is daarom nog veel te vroeg om te veronderstellen dat belangrijke beleidsbepalers een op de toekomst gerichte benadering voor de problemen van vandaag de dag volledig omarmen en dat een geloofwaardige oplossing op lange termijn definitief binnen handbereik ligt. Het toont niettemin aan dat een verandering van zienswijze mogelijk is bij personen en instellingen die ooit als zeer dogmatisch werden beschouwd, en het zou dan ook kunnen leiden tot een grotere bereidheid bij andere beleidsmakers om geleidelijk in dezelfde richting op te schuiven. Dat zou ook kunnen bijdragen aan een meer flexibele benadering van de Trojka in zijn pogingen om de crisis in de Eurozone in de juiste richting te leiden.Onzekerheid troef Het blijft volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen erg onzeker of het economische beleid genoeg zal veranderen om de wereldeconomie weer op het pad van duurzaam herstel te brengen. Immers, de onevenwichtigheden in het systeem zijn nog groot en de bereidheid van beleidsmakers om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit is nog beperkt. Tegelijkertijd is er sprake van vooruitgang, en de financiële markten lijken meer re reageren op kleine koersveranderingen dan op de feitelijke stand van zaken op een bepaald moment. En dat is terecht, omdat de problemen inmiddels wel bekend zijn en grotendeels ingeprijsd. Met een onconventioneel beleid van de centrale banken, geleidelijk herstel van weeffouten in de Eurozone en voorzichtige signalen in de richting van een meer open benadering van het begrotingsbeleid, is de positieve ondertoon van de markten in de laatste maanden begrijpelijk. In de huidige situatie, waarin sentiment, activiteit in de reële economie en beoordelingen van ratingbureaus zeer sterk afhangen van de stemmingswisselingen op de financiële markten, kan al gauw een zichzelf voedende positieve dynamiek ontstaan. Het zou in wezen de omkering zijn van de frequente, negatieve onderlinge beïnvloeding tussen deze factoren die we de afgelopen vijf jaar konden waarnemen. Voor beleggers schijnt dit in de laatste maanden van het jaar een reden te zijn om meer risico's te accepteren, voor economisten zou het volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen een reden kunnen zijn om iets optimistischer te worden over de toekomst van de Eurozone en de kracht van het komende cyclische herstel. Dat optimisme alleen al zou kunnen helpen om een eigen realiteit te creëren. Van Nieuwenhuijzen hoopt daarom dat meer mensen zich open opstellen en dat het positieve sentiment snel gemeengoed zal worden.