De statistische gegevens aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zijn in de loop van het voorjaar aanzienlijk verslechterd. De indicator van de macro-economische meevaller, die aan het begin van het jaar ruim positief was, is de laatste maanden fors gedaald.

Er worden minder arbeidsplaatsen gecreëerd en de voorlopende indicatoren wijzen op een omslag van de economie, ondanks een stabilisatie van de vastgoedsector.

Ook al wordt in de uitspraken van de Federal Reserve en van Ben Bernanke gewag gemaakt van toenemende bezorgdheid over de verslechtering van de economische situatie in Europa, het is te vroeg om te concluderen dat de Amerikaanse economie pas op de plaats maakt vanwege Europa.

Niet zo dramatisch

In werkelijkheid zijn de zaken niet zo dramatisch. Bij de actuele cijfers is nog steeds een economische groei van rond 2% haalbaar, en dat is onder de gegeven omstandigheden niet zo slecht.

Waarschijnlijker is dat de omslag het resultaat is van twee factoren: enerzijds een bescheiden stijging van het reële inkomen, waarvan Carmignac Gestion sinds begin maart heeft gezegd dat deze de consumptie zou kunnen afremmen; anderzijds terughoudendheid van de bedrijven voor wat betreft investeringen en aanwerving van personeel vanwege de onzekerheid op belastinggebied (de beruchte belastingpiek die bedrijven en huishoudens bedreigt met een verhoging die funest zou zijn voor de economie).

Over al deze punten wil Carmignac Gestion geruststellend nieuws brengen. Op de eerste plaats is Ben Bernanke op zijn hoede. Hij heeft het vooruitzicht van een verhoging van de beleidsrente al met een jaar uitgesteld (tot eind 2015).

Vervolgens heeft hij zijn operatie Twist in gang gezet en is bereid gepaste maatregelen te nemen als de economische ontwikkeling dat rechtvaardigt. Zo te horen staat QE3 klaar.

Wat de zwakke groei van het inkomen betreft, hoeven de analisten van Carmignac Gestion slechts te benadrukken dat de olieprijzen net in enkele maanden tijd 25% zijn gedaald. Daardoor zal de druk op de koopkracht van de huishoudens binnen enkele maanden afnemen.

Voor wat betreft de mogelijke beëindiging van de belastingvoordelen uit het tijdperk-Bush ten slotte, durven de analisten van Carmignac er op te wedden dat zowel republikeinen als democraten de afloopdatum bijtijds voor zich uit zullen weten te schuiven.

De statistische gegevens aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zijn in de loop van het voorjaar aanzienlijk verslechterd. De indicator van de macro-economische meevaller, die aan het begin van het jaar ruim positief was, is de laatste maanden fors gedaald. Er worden minder arbeidsplaatsen gecreëerd en de voorlopende indicatoren wijzen op een omslag van de economie, ondanks een stabilisatie van de vastgoedsector. Ook al wordt in de uitspraken van de Federal Reserve en van Ben Bernanke gewag gemaakt van toenemende bezorgdheid over de verslechtering van de economische situatie in Europa, het is te vroeg om te concluderen dat de Amerikaanse economie pas op de plaats maakt vanwege Europa. Niet zo dramatisch In werkelijkheid zijn de zaken niet zo dramatisch. Bij de actuele cijfers is nog steeds een economische groei van rond 2% haalbaar, en dat is onder de gegeven omstandigheden niet zo slecht. Waarschijnlijker is dat de omslag het resultaat is van twee factoren: enerzijds een bescheiden stijging van het reële inkomen, waarvan Carmignac Gestion sinds begin maart heeft gezegd dat deze de consumptie zou kunnen afremmen; anderzijds terughoudendheid van de bedrijven voor wat betreft investeringen en aanwerving van personeel vanwege de onzekerheid op belastinggebied (de beruchte belastingpiek die bedrijven en huishoudens bedreigt met een verhoging die funest zou zijn voor de economie). Over al deze punten wil Carmignac Gestion geruststellend nieuws brengen. Op de eerste plaats is Ben Bernanke op zijn hoede. Hij heeft het vooruitzicht van een verhoging van de beleidsrente al met een jaar uitgesteld (tot eind 2015). Vervolgens heeft hij zijn operatie Twist in gang gezet en is bereid gepaste maatregelen te nemen als de economische ontwikkeling dat rechtvaardigt. Zo te horen staat QE3 klaar. Wat de zwakke groei van het inkomen betreft, hoeven de analisten van Carmignac Gestion slechts te benadrukken dat de olieprijzen net in enkele maanden tijd 25% zijn gedaald. Daardoor zal de druk op de koopkracht van de huishoudens binnen enkele maanden afnemen. Voor wat betreft de mogelijke beëindiging van de belastingvoordelen uit het tijdperk-Bush ten slotte, durven de analisten van Carmignac er op te wedden dat zowel republikeinen als democraten de afloopdatum bijtijds voor zich uit zullen weten te schuiven.