Het probleem van de werkloosheid, en dan op de eerste plaats de jeugdwerkloosheid, blijft torenhoog. Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat er een nieuwe crisis losbarst. De eurozone is er niet in geslaagd om de nodige hervormingen door te voeren, waardoor eens te meer haar gebrek aan slagkracht bleek.

De Europese autoriteiten hopen met name dat Duitsland de economische motor van Europa zal blijven en ook de periferie langzaam maar zeker uit het moeras trekt. Maar de Duitse economie is volop aan het verzwakken en bij een volgende crisis zullen dus ook de Duitsers moeten passen. Duitsland zal dus niet in staat zijn om het Europees gewicht te dragen.

Het probleem van de werkloosheid, en dan op de eerste plaats de jeugdwerkloosheid, blijft torenhoog. Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat er een nieuwe crisis losbarst. De eurozone is er niet in geslaagd om de nodige hervormingen door te voeren, waardoor eens te meer haar gebrek aan slagkracht bleek. De Europese autoriteiten hopen met name dat Duitsland de economische motor van Europa zal blijven en ook de periferie langzaam maar zeker uit het moeras trekt. Maar de Duitse economie is volop aan het verzwakken en bij een volgende crisis zullen dus ook de Duitsers moeten passen. Duitsland zal dus niet in staat zijn om het Europees gewicht te dragen.