Er hebben zich in de Arabische wereld sindsdien grote wijzigingen plaatsgebonden, echter niet altijd in positieve zin. Een deel van de Arabische wereld bleef echter gespaard van de opstanden en protesten, het betreft meer bepaald de strategisch toch wel erg belangrijke Golfstaten.

Deze Golfstaten, meestal koninkrijken, kregen weliswaar met een bepaalde vorm van onrust af te rekenen, maar per saldo bleef die uiteindelijk toch binnen de perken. Zal de Aziatische crisis een tweede Arabische lente op gang brengen? De kans is groot dat wanneer de economische situatie in China en Indië uit de hand loopt ook de situatie in de Perzische Golf uit de hand zal lopen.

Er hebben zich in de Arabische wereld sindsdien grote wijzigingen plaatsgebonden, echter niet altijd in positieve zin. Een deel van de Arabische wereld bleef echter gespaard van de opstanden en protesten, het betreft meer bepaald de strategisch toch wel erg belangrijke Golfstaten. Deze Golfstaten, meestal koninkrijken, kregen weliswaar met een bepaalde vorm van onrust af te rekenen, maar per saldo bleef die uiteindelijk toch binnen de perken. Zal de Aziatische crisis een tweede Arabische lente op gang brengen? De kans is groot dat wanneer de economische situatie in China en Indië uit de hand loopt ook de situatie in de Perzische Golf uit de hand zal lopen.