De geringe toename van de bruto-schuld verhult volgens KBC echter een forse verslechtering van het netto-financiële vermogen van de Belgische gezinnen, die met uitzondering van Griekenland nergens groter was.

De kredietkwaliteit is goed en er zijn geen tekenen van verslechtering, terwijl de rentegevoeligheid beperkt is. Het vastgoedvermogen van de Belgische gezinnen bevindt zich op het EMU-gemiddelde en kende na Frankrijk de grootste stijging in het voorbije decennium.

Niet toevallig waren Frankrijk en België de landen waar de prijscorrectie van vastgoed vooralsnog nagenoeg onbestaande was.

KBC verwachte prijscorrectie Belgisch vastgoed met ca 10% in 2012-2013

Uitgaande van de KBC-voorspellingen voor de macro-economische determinanten van de woningprijzen is een gecumuleerde reële prijscorrectie van zo?n 10% in 2012-2013 waarschijnlijk.

Dat zou een „zachte landing? van de Belgische vastgoedmarkt impliceren.

De macro-economische impact van een terugval van de prijzen zal in België veel beperkter zijn dan in landen als Ierland en Spanje, omdat de hausse niet gepaard ging met een explosieve groei van de woningbouw, noch met excessieve schuldopbouw.

Aangezien woningen in België voor het overgrote deel dienen voor de huisvesting van de eigenaar, zijn negatieve vermogenseffecten op de consumptie verwaarloosbaar en tasten lagere vastgoedprijzen op zich ook de capaciteit om woningkredieten terug te betalen niet aan.

Een rentestijging is volgens KBC het belangrijkste risico voor de vastgoedprijzen en zou ook de kwaliteit van de woningkredietportefeuille aantasten, doch wellicht in beperkte mate.

Een toename van de werkloosheid is een groter risico voor de kredietportefeuille, gelet op de indicaties dat een deel van de kredietnemers de voorbije jaren steeds hogere schulden is aangegaan om te blijven participeren in een - onder meer als gevolg van de inzet van financieel vermogen - steeds duurdere markt.

De geringe toename van de bruto-schuld verhult volgens KBC echter een forse verslechtering van het netto-financiële vermogen van de Belgische gezinnen, die met uitzondering van Griekenland nergens groter was. De kredietkwaliteit is goed en er zijn geen tekenen van verslechtering, terwijl de rentegevoeligheid beperkt is. Het vastgoedvermogen van de Belgische gezinnen bevindt zich op het EMU-gemiddelde en kende na Frankrijk de grootste stijging in het voorbije decennium. Niet toevallig waren Frankrijk en België de landen waar de prijscorrectie van vastgoed vooralsnog nagenoeg onbestaande was.KBC verwachte prijscorrectie Belgisch vastgoed met ca 10% in 2012-2013 Uitgaande van de KBC-voorspellingen voor de macro-economische determinanten van de woningprijzen is een gecumuleerde reële prijscorrectie van zo?n 10% in 2012-2013 waarschijnlijk. Dat zou een „zachte landing? van de Belgische vastgoedmarkt impliceren. De macro-economische impact van een terugval van de prijzen zal in België veel beperkter zijn dan in landen als Ierland en Spanje, omdat de hausse niet gepaard ging met een explosieve groei van de woningbouw, noch met excessieve schuldopbouw. Aangezien woningen in België voor het overgrote deel dienen voor de huisvesting van de eigenaar, zijn negatieve vermogenseffecten op de consumptie verwaarloosbaar en tasten lagere vastgoedprijzen op zich ook de capaciteit om woningkredieten terug te betalen niet aan. Een rentestijging is volgens KBC het belangrijkste risico voor de vastgoedprijzen en zou ook de kwaliteit van de woningkredietportefeuille aantasten, doch wellicht in beperkte mate. Een toename van de werkloosheid is een groter risico voor de kredietportefeuille, gelet op de indicaties dat een deel van de kredietnemers de voorbije jaren steeds hogere schulden is aangegaan om te blijven participeren in een - onder meer als gevolg van de inzet van financieel vermogen - steeds duurdere markt.