Hij ziet zich volgens Christophe Van Canneyt van Bank Puilaetco Dewaay dus verplicht zijn consumptie te milderen. Vandaar ook de beperkte toename van de binnenlandse vraag.

De overheden hebben een groot deel van hun financiële slagkracht uitgeput door het hoofd te bieden aan de economische crisis en de reddingsoperatie voor de banken.

Vandaag proberen ze onder druk van de markten hun tekorten onder controle te krijgen. Maar daar de soberheidsmaatregelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd richten ze zich, samen met de monetaire autoriteiten, nu meer op structurele maatregelen die de groei moeten stimuleren.

Winstgroei in gevaar

De ondernemingen hebben hun balansen verstevigd en realiseren hoge winsten en kasstromen. Maar een verzwakking van de economische groei riskeert de winstgroei in gevaar te brengen, hoewel dit gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door lagere financiële kosten.

De groei van de opkomende landen was volgens Christophe Van Canneyt de motor achter het wereldwijde economische herstel in de post-crisis periode van 2008.

De groei werd er gestimuleerd door grootschalige investerings- en infrastructuurprojecten. Vandaag leggen de authoriteiten in deze landen eerder de nadruk op de ontwikkeling van de binnenlandse consumptie.

Hopelijk slagen ze hierin, want een zachte landing van de groeimarkten wordt een conditio sine qua non voor een duurzaam herstel van de wereldeconomie.

Hij ziet zich volgens Christophe Van Canneyt van Bank Puilaetco Dewaay dus verplicht zijn consumptie te milderen. Vandaar ook de beperkte toename van de binnenlandse vraag. De overheden hebben een groot deel van hun financiële slagkracht uitgeput door het hoofd te bieden aan de economische crisis en de reddingsoperatie voor de banken. Vandaag proberen ze onder druk van de markten hun tekorten onder controle te krijgen. Maar daar de soberheidsmaatregelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd richten ze zich, samen met de monetaire autoriteiten, nu meer op structurele maatregelen die de groei moeten stimuleren.Winstgroei in gevaar De ondernemingen hebben hun balansen verstevigd en realiseren hoge winsten en kasstromen. Maar een verzwakking van de economische groei riskeert de winstgroei in gevaar te brengen, hoewel dit gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door lagere financiële kosten. De groei van de opkomende landen was volgens Christophe Van Canneyt de motor achter het wereldwijde economische herstel in de post-crisis periode van 2008. De groei werd er gestimuleerd door grootschalige investerings- en infrastructuurprojecten. Vandaag leggen de authoriteiten in deze landen eerder de nadruk op de ontwikkeling van de binnenlandse consumptie. Hopelijk slagen ze hierin, want een zachte landing van de groeimarkten wordt een conditio sine qua non voor een duurzaam herstel van de wereldeconomie.