Maar bij nader toezien blijkt de situatie in de eurozone minder denderend te zijn dan men ons wil doen uitschijnen. Het zaad voor de volgende Europese crisis is al gezaaid en het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn alvorens die volgende crisis zal losbarsten.

De fundamentals onder Europa blijven namelijk zorgwekkend: de economische opleving is zwak en breekbaar, de 'doom loop' tusen banken en overheden bestaat nog altijd en van een Europese eenmaking op politiek vlak is nog altijd geen sprake. Er is daarom sprake van een wanverhouding tussen de prijzen voor assets en de onderliggende fundamentals. Op een bepaald moment zal die verhouding opnieuw recht getrokken moeten worden.

Maar bij nader toezien blijkt de situatie in de eurozone minder denderend te zijn dan men ons wil doen uitschijnen. Het zaad voor de volgende Europese crisis is al gezaaid en het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn alvorens die volgende crisis zal losbarsten. De fundamentals onder Europa blijven namelijk zorgwekkend: de economische opleving is zwak en breekbaar, de 'doom loop' tusen banken en overheden bestaat nog altijd en van een Europese eenmaking op politiek vlak is nog altijd geen sprake. Er is daarom sprake van een wanverhouding tussen de prijzen voor assets en de onderliggende fundamentals. Op een bepaald moment zal die verhouding opnieuw recht getrokken moeten worden.