Hierbij dient opgemerkt dat de resultaten negatief beïnvloed werden door een aantal eenmalige factoren. De omzet steeg over de verslagperiode met bijna 21% tot £7,5 mrd.

Voor dit jaar wordt gerekend op een omzetdaling met 2%, uitgaande van een terugval op de wereldwijde reclamemarkt met 4%. De eerste helft van het jaar zou zwak zijn, waarna in de tweede helft een verbetering mag worden verwacht.

Hierbij dient opgemerkt dat de resultaten negatief beïnvloed werden door een aantal eenmalige factoren. De omzet steeg over de verslagperiode met bijna 21% tot £7,5 mrd. Voor dit jaar wordt gerekend op een omzetdaling met 2%, uitgaande van een terugval op de wereldwijde reclamemarkt met 4%. De eerste helft van het jaar zou zwak zijn, waarna in de tweede helft een verbetering mag worden verwacht.