De grootste uitdaging voor Bocimar voor 2011 is de handysizesector waar de vloot in eigendom zal toenemen met 10 eenheden (van 5 schepen eind 2010 naar 15 eind 2011).

Deze schepen zullen voornamelijk uitgebaat worden op de spot- en kortetermijnmarkt. Bocimar is overtuigd dat deze markt beter in evenwicht is dan de andere deelmarkten en goede vooruitzichten biedt.

Wouter Vanderhaeghen (KBC Securities): "Zwakke waarderingen voor de activa drukken de NAV van CMB. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd."