Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde verlies van USD -15,9 miljoen (USD 54,6 miljoen winst in 2009), en door USD 0,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) (USD 13 miljoen winst in 2009).

Voor 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 14,4 miljoen (vergeleken met USD 43,5 miljoen voor 2009). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 30,0 miljoen bedragen.

Wouter Vanderhaeghen (KBC Securities): "Er was geen sprake meer van verrassingen bij Exmar. Het koopadvies blijft gehandhaafd."

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde verlies van USD -15,9 miljoen (USD 54,6 miljoen winst in 2009), en door USD 0,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) (USD 13 miljoen winst in 2009). Voor 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 14,4 miljoen (vergeleken met USD 43,5 miljoen voor 2009). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 30,0 miljoen bedragen. Wouter Vanderhaeghen (KBC Securities): "Er was geen sprake meer van verrassingen bij Exmar. Het koopadvies blijft gehandhaafd."